Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012 - 2020 và Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện trên địa bàn tỉnh

Ngày 21/10/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012 - 2020 và Đề án 500 trí thức trẻ tình nguyện trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Bộ Nội vụ; lãnh đạo các ban đảng, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, đoàn thanh niên các huyện, thành phố, các đội viên Đề án.

 

Thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên, các cấp ủy, chính quyền cơ bản  nhận thức được vị trí, vai trò của thanh niên trong thời kỳ mới; quan tâm lồng ghép nhiều cơ chế chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát huy tính năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện. Lực lượng thanh niên cơ bản nhận thức rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của mình. Giai đoạn 2012 - 2020, trong 23 chỉ tiêu Chiến lược phát triển thanh niên của tỉnh có 20/23 chỉ tiêu đạt và vượt. Đến nay, hơn 1.800 thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh không còn tình trạng “trắng” tổ chức Đoàn, Hội; hàng năm 100% đoàn viên và 80% thanh niên trở lên được học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn, pháp luật Nhà nước, đã tư vấn việc làm cho 54 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên; trên 8,9 nghìn đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; trên 91% các đơn vị trường học, 80% xã, phường, thị trấn có điểm vui chơi, luyện tập thể thao cho thanh niên…

 

Triển khai Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020 (Đề án 500), tỉnh đã tuyển chọn thí điểm 24 trí thức trẻ tình nguyện về các xã thuộc huyện Đình Lập và huyện Bình Gia. Trong quá trình công tác tại xã, cơ bản các đội viên đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đến nay có 03 đội viên được tuyển dụng vào công chức cấp xã, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập, số đội viên còn lại căn cứ tình hình thực tế, vị trí việc làm để có phương án bố trí, tuyển dụng đội viên sau khi hoàn thành Đề án.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các sở, ban, ngành, đoàn thể đã có nhiều thành tích trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên và Đề án 500. Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu; khẩn trương quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên, sớm đưa các chính sách về thanh niên đi vào cuộc sống; các sở, ngành rà soát, quan tâm phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, đề án về công tác thanh niên liên quan đến các vấn đề như giáo dục, y tế, lao động việc làm… Đối với Đề án 500, các huyện, xã cần rà soát, quan tâm hơn nữa đến nguồn nhân lực là các đội viên của Đề án; các đội viên tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Lãnh đạo UBND tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể

 

Dịp này, 15 tập thể, 14 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2012 - 2020 và Đề án 500.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ chụp ảnh lưu niệm với các đội viên Đề án 500

 

Thùy Linh

Đánh giá