Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên

Ngày 23/11/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Dân quân tự vệ (DQTV), Luật Lực lượng dự bị động viên (LL DBĐV). Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và cán bộ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh...

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_2486.JPG

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

 

Phát biểu khai mạc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các đồng chí Báo cáo viên truyền đạt các nội dung của 02 Luật và các văn bản liên quan đến hội nghị khoa học, hiệu quả, có dẫn chứng cụ thể tình hình quốc tế, trong nước và địa phương nhằm khẳng định và làm sâu sắc hơn, cụ thể hóa thể chế đường lối đổi mới của Đảng trong triển khai thực hiện Luật, đề ra những giải pháp để Luật đi vào cuộc sống nhanh nhất, hiệu quả cao nhất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị lãnh đạo các sở, ban, ngành dành thời gian tập trung, nghiên cứu nghiêm túc, nắm vững các nội dung cơ bản, nhất là những quy định, nội dung mới của 02 Luật và các văn bản liên quan, kịp thời phát hiện những vấn đề vướng mắc, bất cập trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và kiến nghị, đề xuất chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong thời gian tới. Ngay sau hội nghị, tổ chức tập huấn, quán triệt cho mọi cán bộ, công chức, viên chức nhằm thống nhất trong nhận thức, nâng cao vai trò trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự đạt kết quả thiết thực, vững chắc.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_2506.JPG

Quang cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các Báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật DQTV, Luật LL DBĐV, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật DQTV về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với DQTV, Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động phối hợp của DQTV. Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 03/7/2020 của Chính phủ duy định huy động LL DBĐV khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ, Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động LL DBĐV...

 

Thông qua hội nghị, các đại biểu nắm được nội dung cơ bản của Luật DQTV, Luật LL DBĐV và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, làm cơ sở để chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện Luật bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong các cơ quan, đơn vị và trên phạm vi toàn tỉnh./.

 

Khánh Ly

Đánh giá