Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ chuyên đề thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Ngày 10/8/2020, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ chuyên đề thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tham dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan.

 

Theo báo cáo, thực hiện Hướng dẫn của Tỉnh ủy về việc tổ chức lấy ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Thời gian qua, Tổ biên tập văn kiện đã nhận được 15 văn bản góp ý của các Bộ, ngành Trung ương, đồng thời cũng đã nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đại biểu HĐND, đại diện khối mặt trận, đoàn thể tỉnh, đại diện các nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ… Các ý kiến đều đánh giá dự thảo báo cáo chính trị đã được chuẩn bị công phu, kết cục hợp lý, bao quát các vấn đề, đánh giá được những thành tựu cũng như những hạn chế, khó khăn của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Các ý kiến đóng góp đã được Tổ biên tập tiếp thu và chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo báo cáo chính trị.

 

Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  phát biểu tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, Tổ biên tập Văn kiện cũng báo cáo công tác chuẩn bị dự thảo báo cáo tóm tắt trình bày tại Đại hội, dự thảo báo cáo phục vụ chương trình làm việc với trung ương, dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, dự thảo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Các đại biểu tại Hội nghị đều cơ bản nhất trí với nội dung của các dự thảo, đồng thời, thảo luận, tập trung đóng góp, phân tích làm rõ thêm một số nội dung trong kết quả thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015-2020…

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những ý kiến đóng góp sâu sắc của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí đề nghị Tổ biên tập cần tiếp thu tất cả các ý kiến đóng góp, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị theo hướng gọn, đủ ý, đánh giá khái quát kết quả đạt được. Về phương hướng, mục tiêu, cần bổ sung nhiệm vụ trọng tâm về phát triển mở rộng địa giới hành chính của thành phố Lạng Sơn. Đối với dự thảo báo cáo tóm tắt trình bày tại đại hội cần chỉnh sửa bảo đảm bố cục rõ ràng, chọn lọc các số liệu cho báo cáo. Dự thảo báo cáo phục vụ chương trình làm việc với Trung ương cần mang tính tổng hợp với những kết quả được thể hiện cô đọng nhất trong báo cáo. Dự thảo Chương trình hành động còn chung chung, dàn trải, cần tiếp tục hoàn thiện, trong đó, cần nêu bật được tính hành động của từng chương trình với những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể, thể hiện ở từng công trình, đề án… Dự thảo báo cáo kiểm điểm và dự thảo Nghị quyết cần biên tập gọn lại, mang tính khái quát, tổng hợp cao./.

 

Bích Diệp