Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2020

Ngày 29/10/2020, Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội năm 2020. Tham dự có lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh và cán bộ Hội Cựu Chiến binh cơ sở.

 

Báo cáo viên truyền đạt nội dung chuyên đề tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghiên cứu các nội dung cơ bản của các chuyên đề: Vị trí, vai trò, tính chất, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025; hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong Hội Cựu Chiến binh Việt Nam; phương pháp thu thập thông tin, viết tin bài tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng; hướng dẫn một số quy định làm báo cáo, các bước quản lý hồ sơ và chuyển sinh hoạt cho hội viên Hội Cựu Chiến binh.

 

Thông qua lớp tập huấn, giúp cho đội ngũ cán bộ Hội Cựu chiến binh củng cố nghiệp vụ và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị hội ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội, củng cố tổ chức hội ngày càng vững mạnh./.

 

Nông Quang Đạt

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.