Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giám sát chuyên đề tình hình thực hiện chính sách, pháp luật phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2019

Ngày 16/9/2020, Đoàn giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (ĐBQH) do đồng chí Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn có buổi giám sát chuyên đề tình hình thực hiện chính sách, pháp luật phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2019. Làm việc với đoàn có lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp.

Quang cảnh buổi giám sát

Qua 5 năm triển khai thực hiện, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực hơn trước, các hoạt động PBGDPL được triển khai tương đối đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung ngày càng bám sát công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; công tác tuyên truyền, PBGDPL ở khu vực biên giới được chú trọng, gắn với việc xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, qua đó nhận thức, ý thức pháp luật của người dân được nâng lên. Toàn tỉnh hiện có 326 cán bộ làm công tác PBGDPL, 100% đơn vị cấp tỉnh, huyện, xã đã xây dựng được tủ sách pháp luật hoặc ngăn sách pháp luật, phát hành trên 100.000 cuốn tài liệu tuyên truyền, hỏi đáp pháp luật; tổ chức được trên 6.200 hội nghị, tọa đàm về pháp luật thu hút trên 412.000 lượt người nghe; đã hòa giải thành 7.702/10.779 vụ việc, đạt tỷ lệ 71,4%...

 

Tại buổi giám sát, các sở, ngành đã giải trình, làm rõ thêm những vấn đề đoàn giám sát quan tâm về kinh phí thực hiện công tác PBGDPL, các giải pháp giảm tỷ lệ tái phạm tội với đối tượng tái hòa nhập cộng đồng, vấn đề chi trả thù lao cho các hòa giải viên, giải pháp để thu hút đội ngũ luật sư, đào tạo bồi dưỡng cho các báo cáo viên, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL thời gian tới...

Trưởng Đoàn giám sát kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện công tác PBGDPL trong những năm qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác PBGDPL; bám sát các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, khắc phục khó khăn, tiếp tục thực hiện tốt những cách làm có hiệu quả của các ngành, các lực lượng, quan tâm tuyên truyền, PBGDPL đến các đối tượng người lao động, đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương…. Đồng thời quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng PBGDPL các cấp; phát huy hơn nữa vai trò của các đại biểu dân cử, quan tâm công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu.

 

Thùy Linh

Đánh giá