Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3 (kỳ II)

Chiều 29/3/2021, UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3/2021 (kỳ II). Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

 

Tại phiên họp, các đại biểu xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối 4 nội dung quan trọng. Trong đó, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 nêu rõ những mục tiêu cụ thể như: Đến năm 2025, toàn tỉnh có 115/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân mỗi năm có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, mỗi xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên, không có xã dưới 10 tiêu chí; xây dựng và công nhận 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 12 xã nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng và công nhận mới 30 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; có thêm 1 huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

 

Đối với nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc đề xuất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục ban hành Nghị quyết để lãnh đạo thực hiện chương trình xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn 2021-2025 là cần thiết. Trong giai đoạn tới, tỉnh cần tập trung cao độ, phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong triển khai xây dựng NTM của giai đoạn trước. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung dự thảo cho phù hợp. Trong đó, đối với các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần xác định tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, khơi dậy tinh thần tự giác, phát huy nội lực của nhân dân trong thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM; từng bước xây dựng nông thôn mới thông minh; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn,...

 

Các đại biểu dự phiên họp

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 31/3/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện hương ước ở thôn, quy ước ở khu, khối phố trong tình hình mới. Với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định thời gian qua, việc thực hiện các hương ước, quy ước đã được triển khai nghiêm túc, nền nếp hơn. Đồng chí đề nghị dự thảo Báo cáo cần bổ sung việc thực hiện công tác tuyên truyền, số liệu cụ thể, nêu được những kết quả nổi bật, điển hình trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TU. Đồng thời đánh giá về hiệu quả, chuyển biến tích cực trong việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. Cơ quan soạn thảo khẩn trương hoàn thiện dự thảo Báo cáo, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét vào kỳ họp tới.

 

Tại phiên họp, các đại biểu cũng thảo luận, xem xét dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ kinh phí cho giáo viên đi đào tạo đại học văn bằng 2 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

 

Đối với hai nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp tục tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện dự thảo. Trong đó, đối với dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chương trình tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 cần bổ sung nội dung về hạ tầng khu vực cửa khẩu, phòng chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép, gian lận thương mại, đảm bảo an ninh trật tự gắn với phòng chống dịch bệnh khu vực cửa khẩu, các giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách vào khu vực cửa khẩu./.

 

Đỗ Hoạt

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.