Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 11 (kỳ 3)

Ngày 29/11/2022, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11 (kỳ 3). Phiên họp này, UBND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến vào 10 nội dung do 6 sở ngành trình. Trong đó có các dự thảo Quyết định quan trọng của UBND tỉnh về thực hiện cơ chế chính sách trên địa bàn tỉnh.

 

Quang cảnh phiên họp

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và đóng góp ý kiến vào Dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) trình. Cho ý kiến vào nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, theo quy định của pháp luật hiện hành, trước khi chuyển mục đích sử dụng rừng thì cần phải điều chỉnh ra khỏi quy hoạch 03 loại rừng, xuất phát từ nhu cầu thực tế triển khai các công trình dự án để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, đề nghị Sở NN&PTNT và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra đối chiếu số liệu về diện tích, dự án bảo đảm chặt chẽ, đủ điều kiện, hoàn thiện hồ sơ thủ tục theo quy định để trình HĐND tỉnh. Thống nhất giữ nguyên diện tích 1,7ha rừng tự nhiên trong Dự án Cụm công nghiệp Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, nhà đầu tư cần có giải pháp bảo tồn diện tích rừng tự nhiên này. Sở NN&PTNT khẩn trương hoàn thiện toàn bộ hồ sơ trong ngày 30/11/2022 để trình UBND tỉnh để xem xét trình HĐND tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, các huyện thành phố, các chủ đầu tư chủ động rà soát lại toàn bộ các dự án đã triển khai và chuẩn bị đầu tư cần điều chỉnh việc chuyển mục đích đất rừng vào mục đích khác gửi Sở NN&PTNT tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét trình HĐND tỉnh xem xét thống nhất phê duyệt chủ trương.

 

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận và giải trình của Sở Tài chính trình Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đồng tình với tỷ lệ thu hồi vốn quay vòng bằng tiền theo đề xuất của Sở Tài chính, đồng thời, đề nghị Sở Tài chính bổ sung quy trình tổ chức, kiểm tra, giám sát của ban giám sát cộng đồng, cơ quan phê duyệt dự án có vai trò xác định mức thiệt hại từ 30-70% trong quá trình triển khai dự án để thực hiện giảm tỷ lệ thu hồi tương ứng, tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, chỉnh sửa câu từ phù hợp, bố cục lại phần điều khoản thi hành… khẩn trương hoàn thiện trước ngày 05/12/2022 để UBND tỉnh xem xét ban hành.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung

 

Trong chương trình, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động tại cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Sở Nội vụ trình. Cho ý kiến vào nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tình nêu rõ, xuất phát từ thực tiễn và để các cơ sở tín ngưỡng hoạt động nền nếp, đảm bảo an ninh trật tự, bảo tồn phát huy giá trị truyền thống, đáp ứng nhu cầu của người dân, do đó, việc ban hành quyết định quy chế quản lý các hoạt động tại cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh là cần thiết. Đồng chí yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu tối đã các ý kiến, trong đó cần quy định rõ nội dung quản lý tài chính tài sản, thành lập Ban quản lý, người đại diện cơ sở tín ngưỡng, quản lý các hoạt động, các dịch vụ tại cơ sở tín ngưỡng bảo đảm thuần phong mĩ tục, truyền thống văn hóa dân tộc… Bên cạnh đó, các Ban quan lý các cơ sở tín ngưỡng cần phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương triển khai các thủ tục để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tín ngưỡng theo quy định. Đồng chí nhấn mạnh, đây là nội dung cần kỹ lưỡng xem xét, thống nhất về mặt chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, do đó, yêu cầu Sở Nội vụ tiếp thu các ý kiến tham gia, hoàn thiện Dự thảo và xây dựng Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thành trước ngày 10/12/2022.

 

Tiếp đó, cho ý kiến vào nội dung Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung thêm phần “lưu trữ” vào tiêu đề dự thảo. Dự thảo quy định bao gồm cả chất thải rắn thông thường và nguy hại, nghiên cứu quy định thời gian vận chuyển chất thải y tế nguy hại bảo đảm không ô nhiễm môi trường, biên tập lại các đối tượng áp dụng, chỉ áp dụng cho các cơ sở chưa có cơ sở xử lý chất thải. Đồng chí yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu các ý kiến, hoàn thành trước ngày 05/12/2022 trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

 

Phiên họp cũng cho ý kiến vào Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Đề án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2022 - 2025. Đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, để đảm bảo cho đề án có tính khả thi, hiệu quả, cần xác định phạm vi, quy mô đầu tư của dự án trên cơ sở thứ tự ưu tiên, cần thiết, cấp bách nhất thì làm trước. Thứ tự ưu tiên theo 05 nhóm lớn là: đầu tư cho giáo dục ở vùng đặc biệt khó khăn; các xã về đích nông thôn mới; trả nợ tiêu chí cơ sở vật chất đối với các trường học đạt chuẩn Quốc gia; hệ thống trường nội trú; trang thiết bị trường học. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến nguồn lực tổng hợp để thực hiện dự án, đảm bảo tính khả thi nhất... Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý, hoàn thiện Đề án trước ngày 15/12/2022 trình UBND tỉnh xem xét ban hành.

 

Trong chương trình phiên họp, UBND tỉnh cũng đã xem xét, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng khác./.

 

Khánh Ly

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.