Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 02 năm 2023

Ngày 20/02/2023, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2023. Phiên họp lần này xem xét, cho ý kiến vào 11 nội dung do 9 sở ngành trình.

 

Quang cảnh cuộc họp

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào nội dung Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương  (BTTW) Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới, do Sở Y tế trình. Cho ý kiến về nội dung này, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là nội dung quan trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, do vậy cần thiết phải ban hành Kế hoạch của BTVTU để thực hiện Chỉ thị số 17 của Ban BTTW Đảng. Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp, trong đó, lưu ý nội dung của kế hoạch cần gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 03/3/2022 của BTVTU về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác đảm bảo ATTP trong tình hình mới để bảo đảm thống nhất trong triển khai thực hiện, đồng thời, căn cứ đặc thù của tỉnh biên giới, kế hoạch cần thể hiện rõ ý nghĩa nội hàm về nội dung an ninh, ATTP, kiện toàn Ban Chỉ đạo theo sự hướng dẫn của cấp trên. Hoàn  thiện các văn bản dự thảo xong trong ngày 25/02/2023 trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo BTVTU xem xét.

 

Các đại biểu cũng cho ý kiến vào Dự thảo “Chương trình hành động của BTVTU thực hiện Chỉ thị số 20 ngày 12/12/2022 của Ban BTTW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới”. Đối với nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, công tác đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài là góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho NLĐ, nhất là NLĐ ở nông thôn, tại các huyện nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, quảng bá văn hóa, hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam và tỉnh Lạng Sơn ra thế giới, đồng thời là cơ hội học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và tác phong làm việc chuyên nghiệp cho NLĐ của tỉnh. Đồng chí yêu cầu đơn vị soạn thảo cần bổ sung làm rõ công tác quản lý, tăng cường tổ chức tuyên truyền cho người dân thấy được lợi ích của việc đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài, xác định rõ những thị trường phù hợp với năng lực, trình độ, văn hóa của NLĐ của tỉnh, cơ chế chính sách hỗ trợ về công tác đào tạo, hướng dẫn kỹ năng, thủ tục hồ sơ, kinh phí, có cơ chế công tác quản lý NLĐ tại nước ngoài để NLĐ thực hiện theo đúng cam kết hợp đồng LĐ, bảo đảm an ninh trật tự. Cần xác định rõ mục đích, yêu cầu, mục tiêu cụ thể của từng giai đoạn, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Ngoài ra, dự thảo cần nêu rõ đặc điểm Lạng Sơn là tỉnh biên giới, hiệu quả của việc hợp tác đưa NLĐ tại nước ngoài góp phần phòng chống NLĐ xuất nhập cảnh lao động trái phép. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo xong trong tháng 02/2023 trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh để báo cáo BTVTU xem xét.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận các nội dung

 

Đối với nội dung Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt Đề án “Thành lập, xây dựng và phát triển Công viên địa chất (CVĐC) Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương Sở VHTT&DL đã thời gian qua tích cực triển khai Đề án, qua quá trình thực hiện có ý kiến của chuyên gia UNESCO kiến nghị mở rộng phạm vi CVĐC đã chủ động tham mưu, dự thảo Quyết định. Qua các ý kiến đóng góp, nhất trí mở rộng phạm vi của CVĐC để đáp ứng các tiêu chí của UNESCO. Sở VHTT&DL khẩn trương hoàn thiện Đề án trong tháng 02/2023, trong đó lưu ý nêu rõ nguồn kinh phí xã hội hóa, làm rõ khả năng huy động nguồn lực, kêu gọi tài trợ...

 

 

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào các nội dung trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh điều chỉnh cục bộ diện tích đất lâm nghiệp ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng để thực hiện Dự án Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc Lộ 4B; Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, Thôn nông thôn mới kiểu mẫu và tiêu chí Thôn thông minh trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025. Trên tinh thần khẩn trương, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị soạn thảo tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp. Đối với từng nội dung cụ thể, yêu cầu, huyện Lộc Bình chủ động tập trung đề xuất, giải quyết các vấn đề còn tồn tại; Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn các huyện Lộc Bình, Đình Lập hoàn thành các thủ tục liên quan đến nội dung điều chỉnh cục bộ diện tích đất lâm nghiệp ra ngoài quy hoạch 03 loại rừng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh về sự cần thiết phải xây dựng các bộ tiêu chí nông thôn mới trong giai đoạn 2023-2025, lưu ý cần nghiên cứu, xem xét về chỉ tiêu đối với công dân 15 tuổi trở lên cài App công dân số Xứ Lạng, bổ sung tiêu chí cụ thể cho khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Yêu cầu đơn vị soạn thảo hoàn thành trong tháng 02/2023.

 

Trong chương trình phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu cũng cho ý kiến với nhiều nội dung quan trọng khác./.

 

Khánh Ly

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.