Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” năm 2020

Ngày 12/5/2021, Ban Điều hành Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”,  vay vốn Ngân hàng Thế giới tổ chức cuộc họp tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

 

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng thế giới được thực hiện tại các xã nông thôn trên địa bàn tỉnh. Chương trình có 03 hợp phần gồm: Hợp phần 1: Cấp nước nông thôn, Hợp phần 2: Vệ sinh nông thôn và Hợp phần 3: Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát và đánh giá Chương trình. Tổng nguồn vốn phân bổ cho tỉnh thực hiện chương trình trên 231 tỷ đồng. Về kết quả thực hiện, đến nay, có 01 công trình cấp nước cộng đồng dân cư đã được bàn giao đưa vào sử dụng, 10 công trình tạm bàn giao sử dụng, số đấu nối cấp nước đạt được đến hết năm 2020 là 4.812/13.000 đấu nối, đạt tỷ lệ 37,01%; đối với công trình cấp nước và vệ sinh trường học, có 29 công trình đã được bàn giao đưa vào sử dụng, 06 công trình đã thi công xong chờ nghiệm thu; số nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình được xây mới hoặc cải tạo đến hết năm 2020 đạt 1.371/3.650 nhà tiêu bằng 37,6%, phấn đấu năm 2022 đạt 100% mục tiêu chương trình...

 

Tại cuộc họp, các sở, ngành đã thảo luận, chia sẻ, đánh giá những kết quả đã đạt được, nêu lên khó khăn, phân tích nguyên nhân của một số mục tiêu đạt thấp, bàn về những nội dung khắc phục trong thời gian tới.

 

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, việc thực hiện chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả”, vay vốn Ngân hàng Thế giới đã góp phần trong việc cải thiện điều kiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện chương trình cũng đã được các sở, ngành, chủ đầu tư quan tâm thực hiện và đạt được một số kết quả tích cực, tuy nhiên, có một số mục tiêu còn đạt thấp. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, các sở, ngành có liên quan tiếp tục chủ động phối hợp trong công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình; các đơn vị được giao thực hiện các hợp phần khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch đề ra./.

 

Bích Diệp

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.