Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình về tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý, đăng ký đất đai lần đầu và công tác hòa giải ở cơ sở

Ngày 11/11/2022, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình về tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý, đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được nhà nước giao đất để quản lý; tình hình, kết quả thực hiện công tác hòa giải ((HG) ở cơ sở năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh…

 

 
Quang cảnh phiên họp

 

Thời gian qua, hoạt động HG ở cơ sở đạt được những kết quả tích cực. Năm 2021, các tổ HG trên địa bàn tỉnh đã HG thành 3.052/4.098 vụ việc, đạt tỷ lệ 75%; 9 tháng đầu năm 2022, các tổ HG trên địa bàn tỉnh đã HG thành 1.879/2.604 vụ việc, đạt tỷ lệ 72% (còn 32 vụ đang giải quyết). Một số huyện đạt tỷ lệ HG thành cao trên 80% như: Bắc Sơn, Cao Lộc…, chủ yếu là tranh chấp về đất đai, đồi rừng, tài sản, hôn nhân, gia đình.

 

Đối với công tác quản lý, đăng ký đất đai lần đầu đối với người sử dụng đất và người được nhà nước giao đất, từ năm 2019 đến nay, toàn tỉnh thực hiện đăng ký đất đai lần đầu đối với tổ chức được 775/822 thửa đất, đạt 94,3%, đăng ký đất đai lần đầu đối với hộ gia đình, cá nhân được 21.503 thửa/430.000 thửa đất, đạt 5%. Việc đăng ký đất đai đối với tổ chức đã cơ bản hoàn thành, đạt 94,2 % kế hoạch giao.

 

Tại phiên giải trình, đại diện các Ban, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã đề nghị lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp giải trình, làm rõ thêm và có giải pháp khắc phục một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế liên quan đến trách nhiệm quản lý của ngành như: chất lượng HG thành chưa đáp ứng được yêu cầu, công tác tập huấn còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao, tỷ lệ HG chưa thành tại các huyện còn khá lớn, nâng cao chất lượng, hiệu quả, kỹ năng của hòa giải viên (HGV), hướng dẫn cụ thể các tình huống, giữ vững hiệu quả hoạt động của các Tổ HG điển hình, tiên tiến, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; việc hướng dẫn các huyện, thành phố, người dân đăng ký kê khai, đăng ký đất đai lần đầu, công tác đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, kinh phí bảo đảm trích đo, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

 

 
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

 

Phát biểu tại phiên giải trình, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, xác định tầm quan trọng của công tác HG, thời gian qua tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo công tác HG ở cơ sở, qua đó đã đạt được một số kết quả tích cực. Bên cạnh đó, công tác HG còn một số hạn chế, nhất là nhận thức về pháp luật và kỹ năng của các HGV ảnh hưởng đến chất lượng công tác HG ở cơ sở, HG chưa bền vững, chế độ chính sách cho HGV còn hạn chế. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, HG thành sẽ tạo sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư, do đó, cần tăng cường công tác tập huấn, hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức pháp luật, nghiên cứu sửa đổi chế độ, chính sách cho HGV, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác HG. Đối với công tác quản lý, đăng ký đất đai lần đầu đối với tổ chức, cá nhân, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đăng ký đất đai lần đầu là bắt buộc theo quy định của pháp luật, tuy vậy, do đặc thù dân cư của Lạng Sơn nên công tác này còn gặp nhiều khó khăn. Do đó, cần tiếp tục tuyên truyền người dân hiểu các quy định về đăng ký đất đai lần đầu, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Cùng đó, quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục đăng ký đất đai lần đầu, bố trí kinh phí thực hiện, các huyện cần chủ động bố trí kinh phí.

 

 
Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp

 

Phát biểu kết luận phiên giải trình, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và Sở Tư pháp và các huyện thành phố thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng HG ở cơ sở phấn đấu đạt được mục tiêu chung của cả nước, bố trí đầy đủ kinh phí cho công tác HG, đổi mới thực hiện cơ chế chính sách, thường xuyên rà soát, kiện toàn đội ngũ HGV ở cơ sở, lựa chọn, nâng cao chất lượng tập huấn, tăng cường thanh tra, kiểm tra, đẩy mạnh phối hợp, phát huy hơn nữa vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội trong thực hiện công tác HG ở cơ sở.

 

Đối với công tác quản lý, đăng ký đất đai lần đầu, đồng chí đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm đối với việc không thực hiện đăng ký đất đai lần đầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, có lộ trình bố trí kinh phí dành cho công tác này. Tăng cường hơn nữa công tác hướng dẫn cho các huyện, thành phố,  rà soát, tổng hợp đánh giá các thửa đất. Các huyện, xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tại cơ sở, tăng cường công tác phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong tổ chức thực hiện./.

 

Khánh Ly

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.