Skip to main content
Chuyên mục này cung cấp chức năng hỏi đáp trực tuyến. Để đặt câu hỏi đề nghị nháy chuột vào liên kết sau
Câu hỏi

Tôi sinh ngày 04/9/1973, tham gia công tác bắt đầu từ ngày 01/10/1993 (giáo viên) đến nay. Tôi muốn biết thời điểm được nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 108 và các điều kiện theo quy định.

Trả lời

           Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi của công dân, Sở Nội vụ giải đáp như sau: 

          Ngày 03/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế và có hiệu lực kể từ ngày 20/7/2023. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được áp dụng đến hết ngày 31/12/2030; Theo đó, Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và các Nghị định sửa đổi, bổ sung đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 20/7/2023.

      Chính sách nghỉ hưu trước tuổi được quy định tại Điều 5 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 03/6/2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế. Để được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định nêu trên, cá nhân phải thuộc một trong các trường hợp theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP; đồng thời, cá nhân không thuộc các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 29/2023/NĐ-CP.

          Tuy nhiên, nội dung cá nhân cung cấp chưa đủ cơ sở để xác định cá nhân có thuộc đối tượng tinh giản biên chế hay không và thời điểm đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP (nếu thuộc đối tượng).

         Do vậy, đề nghị bà Giáp Thị Phương Lan liên hệ với UBND huyện Chi Lăng (qua Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn theo quy định. 

Câu hỏi

Tôi có 1 người bạn có quốc tịch Mỹ, hiện đang ở Việt Nam
Người này có cả visa Việt Nam và visa Trung Quốc.
Liệu nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị có gặp khó khăn gì không?
Liệu phía Trung Quốc có cho phép nhập cảnh không?

Trả lời

        

          Sau khi nghiên cứu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời như sau:

 

          Công dân trên được xuất cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị/Việt nam để nhập cảnh vào Trung Quốc khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 27 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13).

 

          Hiện nay, lực lương chức năng phía Trung Quốc vẫn tiến hành kiểm tra chi tiết, cụ thể về lịch trình đi lại đối với tất cả các công dân nhập cảnh Trung Quốc với mục đích du lịch (có ký hiệu L trên VISA). Do vậy, khi nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan/Trung Quốc, công dân trên cần phải khai báo đúng mục đích và lịch trình đi đến những địa điểm đã được xác định. Trường hợp có từ 03 người trở lên khi nhập cảnh vào Trung Quốc bắt buộc phải có Công ty du lịch lữ hành quốc tế phía Trung Quốc đưa đón.

 

          Trong trường hợp công dân từ Trung Quốc nhập cảnh trở về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị thì cần có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 20 Luật số 47/2014/QH13./.

Câu hỏi

Tôi xin hỏi đất vườn có được phép xây nhà ở không , và khi xây dựng cần những thủ tục xin giấy phép thế nào ,và khoảng cách xây từ đường quốc lộ cho phép là bao nhiêu mét
Tôi xin cảm ơn

Trả lời

          Sau khi rà soát, nghiên cứu; Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

         1. Nội dung: Đất vườn có được phép xây nhà ở không?

          - Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 93, Luật Xây dựng năm 2014 (được sửa đổi bởi Điểm b Khoản 1 Điều 39 Luật Kiến trúc 2019 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020) quy định về điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị, trích dẫn cụ thể như sau: “a) Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt và quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;”

          Theo quy định như trên, một trong các điều kiện cấp giấy phép xây dựng tại đô thị là có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất ở tại đô thị, nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất vườn sẽ không đủ điều kiện để cấp giấy phép xây dựng ở riêng lẻ tại đô thị. 

          Trường hợp tại nông thôn được miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ nếu vị trí đất theo quy định tại điểm i, Khoản 30, Điều 1, Luật Xây dựng sửa đổi 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, trích dẫn: “i) Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa;”

          Tuy nhiên, theo quy định về Nguyên tắc sử dụng đất tại khoản 1, Điều 6, Luật Đất đai năm 2013, trích dẫn: “1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.”

          Như vậy theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 thì nếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là đất vườn thì không đủ điều kiện để xây dựng ở do không phù hợp với mục đích sử dụng đất.

          2. Nội dung: Khi xây dựng cần những thủ tục xin giấy phép thế nào?

          - Khi xây dựng (công trình nhà ở riêng lẻ), hộ gia đình cá nhân cần xin cấp giấy phép xây dựng (công trình nhà ở riêng lẻ) nộp hồ sơ đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện (Bộ phận một cửa) theo trình tự thủ tục quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thay thế, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực Hoạt động xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện tỉnh Lạng Sơn;

          Thành phần Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ theo quy định tại Điều 46, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trích dẫn:

          “Điều 46. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ

          1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định này.

          2. Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

          3. 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm:

          a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

          b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình;

          c) Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện;

          d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

          4. Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương và khoản 3 Điều này Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố mẫu bản vẽ thiết kế để hộ gia đình, cá nhân tham khảo khi tự lập thiết kế xây dựng theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 79 của Luật Xây dựng năm 2014.”

          3. Nội dung: Khoảng cách xây từ đường quốc lộ cho phép là bao nhiêu mét?

          Theo quy định khoản 2, Điều 1, Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, trích dẫn:

          "Điều 15. Giới hạn hành lang an toàn đường bộ

          Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ nhằm bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ. Giới hạn hành lang an toàn đường bộ xác định theo quy hoạch đường bộ được cấp có thẩm quyền phê duyệt và được quy định như sau:

          1. Đối với đường ngoài đô thị: Căn cứ cấp kỹ thuật của đường theo quy hoạch, phạm vi hành lang an toàn đường bộ có bề rộng tính từ đất của đường bộ trở ra mỗi bên là:

          a) 17 mét đối với đường cấp I, cấp II;

          b) 13 mét đối với đường cấp III;

          c) 09 mét đối với đường cấp IV, cấp V;

          d) 04 mét đối với đường có cấp thấp hơn cấp V.

         2. Đối với đường đô thị, giới hạn hành lang an toàn đường bộ là chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          3. Đối với đường cao tốc ngoài đô thị:

          a) 17 mét, tính từ đất của đường bộ ra mỗi bên;

          b) 20 mét, tính từ mép ngoài của kết cấu ngoài cùng ra mỗi bên đối với cầu cạn và hầm;

          c) Trường hợp đường cao tốc có đường bên, căn cứ vào cấp kỹ thuật của đường bên để xác định hành lang an toàn theo Khoản 1 Điều này nhưng không được nhỏ hơn giới hạn hành lang an toàn được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản 3 Điều này.

          4. Đối với đường cao tốc trong đô thị:

          a) Không nhỏ hơn 10 mét tính từ mép ngoài của kết cấu ngoài cùng ra mỗi bên đối với hầm và cầu cạn;

          b) Là chỉ giới đường đỏ theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với hầm và cầu cạn có đường bên và đường cao tốc có đường bên;

          c) Từ mép ngoài của mặt đường đến chỉ giới đường đỏ, nhưng không nhỏ hơn 10 mét đối với đường cao tốc không có đường bên.

          5. Đối với đường bộ có hành lang an toàn chồng lấn với hành lang an toàn đường sắt thì phân định ranh giới quản lý theo nguyên tắc ưu tiên bố trí hành lang an toàn cho đường sắt, nhưng ranh giới hành lang an toàn dành cho đường sắt không được chồng lên công trình đường bộ.

          Trường hợp đường bộ, đường sắt liền kề và chung nhau rãnh dọc thì ranh giới hành lang an toàn là mép đáy rãnh phía nền đường cao hơn, nếu cao độ bằng nhau thì ranh giới hành lang an toàn là mép đáy rãnh phía đường sắt.

          6. Đối với đường bộ có hành lang an toàn chồng lấn với hành lang bảo vệ đường thủy nội địa thì ranh giới hành lang an toàn là mép bờ tự nhiên.

          7. Xử lý hành lang an toàn đường cao tốc đã được xác định theo quy định trước ngày Nghị định này có hiệu lực:

          a) Trường hợp dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đã thực hiện xong hoặc đang thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, phạm vi hành lang an toàn giữ nguyên theo phạm vi đã được phê duyệt;

          b) Trường hợp dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng chưa thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, Chủ đầu tư dự án phê duyệt lại hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt lại phạm vi hành lang an theo quy định tại Nghị định này.''.

          Do nội dung câu hỏi của Công dân không nêu rõ đường quốc lộ nào trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, do đó không xác định được cấp đường và quy định về hành lang an toàn đường bộ.

          Mặt khác, theo quy định tại Điều 5, Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, trích dẫn: “Điều 5. Nguyên tắc tuân thủ quy hoạch đô thị

          Tổ chức, cá nhân khi thực hiện các chương trình, kế hoạch đầu tư xây dựng phát triển đô thị, quy hoạch chuyên ngành trong phạm vi đô thị, kế hoạch sử dụng đất đô thị, quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong đô thị, thực hiện quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị hoặc thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến quy hoạch đô thị phải tuân thủ quy hoạch đô thị đã được phê duyệt và Quy chế quản lý kiến trúc.”.

          Như vậy, đối với các công trình nhà ở riêng lẻ trong đô thị, việc xây dựng tuân thủ theo quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của đồ án quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Câu hỏi

người từ 14-16 tuổi điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh từ 50cm3 có bị xử phạt hành chính ko ạ?

Trả lời

        Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Công an tỉnh Lạng Sơn trả lời như sau:

 

        Luật Giao Thông đường bộ 2008 có quy định về điều kiện của người lái xe tham gia giao thông (Điều 58), theo đó người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ theo quy định và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

 

        Theo khoản 1, Điều 60 Luật Giao thông đường bộ 2008 độ tuổi của người lái xe quy định như sau: Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3; Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô  tô  ba  bánh  có  dung  tích  xi-lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi;...

 

        Như vậy, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008 người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không được phép điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. 

 

        Theo khoản 1, Điều 21 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP  ngày  28/12/2021 của Chính phủ) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: “Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô”.

 

        Ngoài  ra, theo Điều 82 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP) người có hành vi vi phạm nêu trên còn bị tạm giữ phương tiện trước khi ra quyết định xử phạt. Đồng thời, đối với chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô vi phạm “giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông” sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức, theo quy định tại điểm đ, khoản 5, Điều 30 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP).

Câu hỏi

Tôi xin hỏi sự việc như sau ạ: Hiện nay bố mẹ tôi đang sinh sống trong nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng tại xã Hoà Sơn, huyện Hữu Lũng. Gia đình tôi muốn cải tạo lại, tuy nhiên do trước đây dựng nhà trên nền đất thấp, gần bờ suối nên có nguy cơ ngập lũ lụt trong mùa mưa rất cao. Gia đình muốn chuyển nhà trên nền đất cao hơn trong khu đất trồng cây lâu năm của gia đình để an tâm sinh sống. Tuy nhiên khi gia đình tôi lên hỏi cấp xã thì họ bảo không cho chuyển đi địa điển khác vì nền nhà hiện tại là đất thổ cư. Vậy cho tôi hỏi gia đình tôi phải làm như thế nào để chuyển xây nhà lên địa điểm cao hơn ạ? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời

 

           Trên cơ sở kiểm tra ý kiến của công dân, UBND huyện Hữu Lũng giải đáp, hướng dẫn như sau: 

 

           1. Việc hộ gia đình (bố, mẹ) ông Vi Văn Hùng đang sinh sống trong nhà cấp IV đã xuống cấp nghiêm trọng và nền đất thấp, gần bờ suối có nguy cơ ngập lũ lụt trong mùa mưa, gia đình muốn cải tạo lại chuyển nhà lên trên nền đất cao hơn là có nhu cầu chính đáng, cần thiết để tránh nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt có thể gây ra.

 

           2. Vị trí gia đình xin chuyển lên phần diện tích cao hơn nhưng thuộc phần diện tích đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) để xây dựng công trình nhà ở là không phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể:

 

            Theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2023 quy định:

 

           1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

 

           ……………………………………………………..

 

           d. Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp”

 

           Như vậy nếu muốn xây dựng nhà trên đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại nông thôn (đất phi nông nghiệp). 

 

           Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau:

 

           1. Phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 52, Luật Đất đai 2013;

 

           2. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân; thành phần hồ sơ theo quy định Điều 6, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất như sau: 

 

           “ Điều 6. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

 

           1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:

 

           a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

 

           b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…”

 

           3. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Hữu Lũng;

Câu hỏi

UBND tỉnh Lạng Sơn có quy định cụ thể về độ rộng của lối đi chung cho khu dân cư hay một nhóm hộ gia đình không? Nếu có thì nội dung đầy đủ của các văn bản đó như thế nào?

Trả lời

        Sau khi xem xét, Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của bà Triệu Thị Bền như sau:

 

        1. Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng như quy định của pháp luật về quy hoạch, về xây dựng không có quy định cụ thể về độ rộng của lối đi chung cho khu dân cư hay một nhóm hộ gia đình. 

 

        Tuy nhiên, có thể hiểu, lối đi qua được nhiều cá nhân, hộ gia đình sử dụng cùng mục đích để đi lại được xem là lối đi chung.

 

        Căn cứ tại khoản 2 Điều 254 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định như sau:

 

        Quyền về lối đi qua: “2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thỏa thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác xác định”.

 

        Như vậy, vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi chung sẽ do các bên thỏa thuận. Việc thỏa thuận cần bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên, trường hợp có xảy ra tranh chấp về lối đi chung thì có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xác định.

 

        2. Lối đi chung thể hiện trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

        Căn cứ Điều 12 Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thể hiện:

 

        “Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận

 

        1. Sơ đồ thửa đất được thể hiện theo quy định như sau:

 

        a) Sơ đồ thửa đất thể hiện các thông tin gồm:

 

        - Hình thể thửa đất, chiều dài các cạnh thửa;

 

        - Số hiệu thửa hoặc tên công trình giáp ranh, chỉ dẫn hướng Bắc - Nam;

 

        - Chỉ giới, mốc giới quy hoạch sử dụng đất, chỉ giới, mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình trên thửa đất cấp Giấy chứng nhận được thể hiện bằng đường nét đứt xen nét chấm kèm theo ghi chú loại chỉ giới, mốc giới;

 

        - Trường hợp thửa đất hợp nhất từ nhiều thửa khác có nguồn gốc, thời hạn sử dụng đất khác nhau hoặc có phần đất sử dụng riêng của một người và phần đất sử dụng chung của nhiều người thì thể hiện ranh giới giữa các phần đất bằng đường nét đứt xen nét chấm, kèm theo ghi chú thích theo mục đích của đường ranh giới đó.

 

        Trường hợp đất có nhà chung cư mà diện tích đất sử dụng chung của các chủ căn hộ là một phần diện tích của thửa đất thì phải thể hiện phạm vi ranh giới phần đất sử dụng chung đó;

 

        b) Những trường hợp không thể hiện sơ đồ gồm:

 

        - Cấp một Giấy chứng nhận chung cho nhiều thửa đất nông nghiệp;

 

        - Đất xây dựng công trình theo tuyến. Ví dụ: "Đường giao thông, đường dẫn điện, đường dẫn nước của tổ chức đầu tư xây dựng theo hình thức BOT.

 

        Như vậy, lối đi chung trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thể hiện bằng đường nét đứt xen nét chấm, kèm theo ghi chú theo mục đích của đường ranh giới đó.

Câu hỏi

Tôi được biết ngày 09/12/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn có ban hành Nghị Quyết số 25/2021/NQ-HĐND Quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Tại Khoản 2 Điều 2 Chính sách bồi dưỡng cho cộng tác viên dân số có nói rõ "Cộng tác viên dân số tại địa bàn không có nhân viên y tế thôn, bản: mức bồi dưỡng 450.000 đồng/tháng/01 cộng tác viên". Gia đình tôi có người làm Cộng tác viên dân số nhưng kiêm nhiệm thêm công việc khác của khối phố. Vậy cho tôi hỏi người thân của tôi có được hưởng Chính sách bồi dưỡng cho cộng tác viên dân số theo Nghị Quyết số 25/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn không?

Trả lời

         Sau khi nghiên cứu, Sở Y tế có ý kiến như sau:

 

    Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách dân số trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, có hiệu lực từ ngày 20/12/2021. Tại khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách bồi dưỡng đối với cộng tác viên dân số như sau: Cộng tác viên dân số tại địa bàn không có nhân viên y tế thôn, bản: mức bồi dưỡng 450.000 đồng/tháng/01 cộng tác viên; Cộng tác viên dân số tại địa bàn có nhân viên y tế thôn bản: mức bồi dưỡng 250.000 đồng/tháng/01 cộng tác viên.

 

    Công tác viên dân số là người tình nguyện làm công tác dân số và được hưởng chính sách bồi dưỡng theo quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Với câu hỏi trên, nếu Cộng tác viên dân số kiêm nhiệm thêm công việc khác của khối phố chưa được hưởng chính sách bồi dưỡng của Cộng tác viên dân số, Sở Y tế sẽ phối hợp với UBND thành phố rà soát, thống nhất chỉ đạo thực hiện việc chi trả chính sách bồi dưỡng cho Cộng tác viên dân số đảm bảo theo quy định./.
 

Câu hỏi

Ban mặt trận khối Văn Miếu , hội CCB thành phố Lạng Sơn, vận động quyên góp tiền, đối với người có công có được miễn đóng góp không?

Trả lời

Sau khi nghiên cứu, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời nội dung câu hỏi của công dân như sau:

 

Căn cứ Điều 178 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng quy định đối tượng không thuộc diện vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, trong đó có đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, đối với việc vận động đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” thì đối tượng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp hàng tháng được miễn đóng góp, ủng hộ. 

 

Tuy nhiên, do ông Lộc Văn Quang không nói rõ, Ban mặt trận khối Văn Miếu, hội Cựu chiến binh thành phố Lạng Sơn huy động vận động, quyên góp tiền ủng hộ đối với nội dung gì, nên Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không có cơ sở để xem xét, trả lời cụ thể. Đề nghị ông liên hệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn, xem xét, trả lời./.
 

Câu hỏi

Kính thưa quý anh chị phụ trách
Tôi có nội dung cần trình bày như sau ạ:
Năm 2012 tôi có mua mảnh đất diện tích 165m2, sổ ghi sử dung riêng lấy tên cá nhân tôi, trong sổ có 50m2 đất ở số còn lại là đất trồng cây hàng năm khác (là đất vườn liền kề) (không phải đất lúa ạ). Năm 2022 là sổ hết hạn sử dụng, tôi có mang ra thị trấn nơi cư trú xin gia hạn đó là Ủy ban nhân dân thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lang Sơn ban đầu họ bảo tôi phải xác nhận là tôi làm nông nghiệp, nhưng tôi lại là giáo viên nên không được xác nhận sau đó tôi đem hồ sơ gửi lên phòng đăng kí đất đai huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn nhưng cán bộ huyện không giải quyết với lý do tôi là giáo viên không thuộc đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo khoản 2, khoản 3 điều 74 nghị định 43, nhưng thực tế hiện tại mạnh đất đó tôi đang trực tiếp trồng cây sử dụng đúng mục đích và đã có thu hoạch hàng năm. Còn theo khoản 1, điều 74 nghị định 43 thì tôi phải nộp hồ sơ tối thiểu trước 6 tháng,  do sổ tôi có đi vay ngân hàng tôi không để ý được thời gian nên khi lấy sổ ra chỉ còn trước 2 tháng, vậy là không đủ điều kiện theo luật trước 6 tháng nên không làm được. Thật sự giờ tôi hoang mang thắc mắc vì sao theo khoản 3 điều 191 luật đất đai 2013 thì cán bộ công chức không được mua đất Lúa, điều đó có nghĩa là vẫn được mua các loại đất nông nghiệp khác, nên khi mua tôi không phải xác nhận làm nông nghiệp, mà khi gia hạn lại phải xác nhận ạ? vậy tại sao được mua mà lại không được gia hạn ạ? trong khi dân chỉ có mỗi tài sản là mảnh đất đó? Vậy nên tôi muốn hỏi quý anh chị phụ trách trên tỉnh trường hợp đất của tôi còn có hướng nào giải quyết được nữa không? trường hợp của tôi cán bộ huyện làm vậy có đúng không? có phải giờ tôi phải bỏ nghề giáo viên để làm nông thì mới gia hạn được sổ không ạ, xin quý anh chị phụ trách cho ý kiến như vậy cán bộ huyện có làm khó cho dân không? Giờ hồ sơ của tôi 2 tháng vẫn chưa được giải quyết ạ. Tôi xin cảm

Trả lời

Sau khi xem xét nội dung câu hỏi, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến giải đáp như sau:

 

1. Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường  quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai": 2. Các căn cứ để xác định cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp:

 

a) Đang sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do nhận chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; đang sử dụng đất nông nghiệp mà chưa được Nhà nước công nhận;

 

b) Không thuộc đối tượng được hưởng lương thường xuyên; đối tượng đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp xã hội;

 

c) Có nguồn thu nhập thường xuyên từ sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất đang sử dụng quy định tại Điểm a Khoản này, kể cả trường hợp không có thu nhập thường xuyên vì lý do thiên tai, thảm họa môi trường, hỏa hoạn, dịch bệnh;

 

d) Trường hợp giao đất nông nghiệp cho cá nhân theo quy định tại Điều 54 của Luật Đất đai, đăng ký nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa của cá nhân thì chỉ căn cứ quy định tại Điểm b Khoản này."

 

2. Căn cứ Khoản 1 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định: 

 

"1. Tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này có nhu cầu gia hạn sử dụng đất thì thực hiện theo quy định sau đây:

 

a) Trước khi hết hạn sử dụng đất tối thiểu là 06 tháng, người sử dụng đất có nhu cầu gia hạn sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất.

 

Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì nộp hồ sơ đề nghị gia hạn sử dụng đất sau khi có văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

 

b) Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm định nhu cầu sử dụng đất; trường hợp đủ điều kiện được gia hạn thì giao Văn phòng đăng ký đất đai gửi thông tin địa chính cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định gia hạn quyền sử dụng đất; ký hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất; chuyển hồ sơ cho Văn phòng đăng ký đất đai để thực hiện đăng ký.

 

Đối với trường hợp xin gia hạn sử dụng đất mà phải làm thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư thì việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất được thực hiện đồng thời với việc thực hiện thủ tục đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư.

 

Trường hợp dự án đầu tư có điều chỉnh quy mô mà có thay đổi thời hạn hoạt động của dự án thì thời hạn sử dụng đất được điều chỉnh theo thời gian hoạt động của dự án;

 

c) Người sử dụng đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp, chứng từ đã thực hiện xong nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp được gia hạn sử dụng đất cho cơ quan tài nguyên và môi trường;

 

d) Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác nhận gia hạn sử dụng đất vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã;

 

đ) Đối với những trường hợp không đủ điều kiện được gia hạn sử dụng đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường thông báo cho người sử dụng đất và làm thủ tục thu hồi đất theo quy định."

 

Như vậy, căn cứ các quy định nêu trên, và theo nội dung câu hỏi của bà Lưu Thị Năm trình bày thì bà Lưu Thị Năm là cá nhân sử dụng đất nông nghiệp nhưng không phải là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nay bà Năm có nhu cầu gia hạn quyền sử dụng đất nông nghiệp thì trình tự, thủ tục được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 74 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, thẩm quyền quyết định gia hạn quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyển của UBND huyện Chi Lăng. Đề nghị bà liên hệ UBND huyện Chi Lăng để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.
 

Câu hỏi

Cho em hỏi: Trẻ em có bố là người Trung Quốc, mẹ là người Việt Nam, trẻ có quốc tịch Trung Quốc thì ngày 3/2/2023 có thể nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị không ạ? Có cần thủ tục chứng từ gì khi đã xuất cảnh không ạ, trước Tết Nguyên Đán đã xuất và nhập cảnh vào Trung Quốc rồi ạ. 

Em chờ hồi âm và xin chân thành cảm ơn!
 

Trả lời
Câu hỏi

Kính gửi Cơ quan Quản Lý Xuất Nhập Cảnh - Cửa Khẩu Hữu Nghị - Tỉnh Lạng Sơn
Hôm nay ngày 06/02/2023. Tôi hiện đang ở Trung Quốc và muốn về Việt Nam bằng đường bộ qua cửa khẩu Hữu Nghị có được không ?
Ngoài ra 2 con của Tôi, có quốc tịch TQ và có thẻ miễn thị thực do cơ quan Xuất nhập cảnh Việt Nam cấp có được nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ Hữu Nghị chưa?
Rất mong nhận được thông tin sớm từ Quý Cơ Quan.
Trân trọng cảm ơn.

Trả lời

             Sau khi nghiên cứu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời như sau:

 

             (1) Căn cứ quy định tại Điều 34 của Luật xuất cảnh, nhập cảnh cua công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14) về điều kiện nhập cảnh của công dân Việt Nam: "Công dân Việt Nam được nhập cảnh khi có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng". Vì vậy, công dân Việt Nam sinh sống tại Trung Quốc có hộ chiếu hợp lệ, còn thời hạn sử dụng thì được nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

 

             (2) Căn cứ quy định tại các Khoản 1, 2,3 Điều 27 của Luật nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 47/2014/QH13), người nước ngoài được xuất cảnh khi có đủ các điều kiện sau: "Hộ chiếu hoặc giấy tờ" có giá trị đi lại quốc tế"; "Chứng nhận tạm trú hoặc thẻ tạm trú, thường trú còn giá trị"; "Không thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Điều 28 của Luật này".

 

             Căn cứ quy định tại các Khoản 1 Điều 28 của Luật số 47/2014/QH13, người nước ngoài có thể bị tạm hoãn xuất cảnh nếu thuộc một trong các trường hợp sau: "Đang là bị can, bị cáo, người có nghĩa vụ liên quan trong vụ án hình sự hoặc đang là bị đơn, người bị kiện, người có nghĩa vụ liên quan trong vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, hôn nhân và gia đình"; "Đang có nghĩa vụ chấp hành bản án, quyết định của Tòa á, quyết định cùa Hội đồng xử lý cạnh tranh"; "Chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế"; "Đang có nghĩa vụ chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chỉnh"; "Vì lý do quốc phòng an ninh".

 

             Căn cứ quy định tại Khoản 11 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật số 47/2014/QH13 (Luật số 51/2019/QH14) về sửa đổi, bổ sung Điều 20 của Luật số 47/2014/QH13, người nước ngoài được nhập cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây: "Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực, trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định của Luật này. Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng"; "Không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật này".

 

             Căn cứ quy định tại Điều 21 Luật số 47/2014/QH13 về các trường hợp chưa cho nhập cảnh: "Không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật này"; "Trẻ em dưới 14 tuổi không có cha, mẹ, người giám hộ hoặc người được ủy quyền đi cùng"; "Giả mạo giấy tờ, khai sai sự thật để được cấp giây tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú"; "Người bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng"; "Bị trục xuất khỏi Việt Nam chưa quá 03 năm kể từ ngày quyết định trục xuất có hiệu lực"; "Bị buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam chưa quả 06 tháng kể từ ngày quyết định buộc xuất cảnh có hiệu lực"; "Vì lý do phòng, chống dịch bệnh"; "Vì lý do thiên tai"; "Vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội".

 

             Vì vậy, công dân Việt Nam sinh sống ờ Trung Quốc có con là trường hợp đủ các điều kiện được quy đinh tại Điều 27 Luật số 47/2014/QH13, Khoản 11 Điều 1 Luật số 51/2019/QH14, Điều 20 Luật số 47/2014/QH13 và không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 28 Luật số 47/2014/QH13, Điều 21 Luật số 47/2014/QH13 thì được xuất cảnh Trung Quốc và nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Câu hỏi

Tôi muôn nghỉ theo chế độ 108 vậy ở huyện Bắc Sơn tôi hội thi bảo ko có làm chế độ 108

Trả lời

Sau khi nghiên cứu nội dung câu hỏi của công dân, Sở Nội vụ giải đáp như sau: 

 

Ngày 20/11/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế. Theo đó, tại Điều 2 có quy định đối tượng áp dụng gồm:

 

“1. Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp xã;

 

2. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

 

3. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và theo các quy định khác của pháp luật.

 

4. Chủ tịch công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, kiểm soát viên trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu (không bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng làm việc theo chế độ hợp đồng lao động).

 

5. Những người là cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử làm người đại diện theo ủy quyền đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.

 

6. Người làm việc trong biên chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao tại các hội”. 

 

Như vậy, các trường hợp là giáo viên, nhân viên đang công tác tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo công lập thuộc đối tượng áp dụng chính sách tinh giản biên chế.

 

Để được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, cán bộ, công chức, viên chức phải thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ). Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức không thuộc một trong các trường hợp chưa xem xét tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

 

Đề nghị bà Lương Thị Quỳnh liên hệ với UBND huyện Bắc Sơn (qua Phòng Nội vụ) để được hướng dẫn theo quy định. 
 

Câu hỏi

Kính gửi UBND tỉnh Lạng Sơn!
Em là du học sinh có visa X1. Cho em hỏi hiện nay visa X1 đã được xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị và nhập cảnh qua Cửa khẩu Bằng Tường hay chưa?
Em trân trọng cảm ơn!

Trả lời

          Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời như sau:

 

         Căn cứ nội dung các Thư công tác số 29-2023, số 30-2023 ngày 20/02/2023 của Chính phủ nhân dân thị Bằng Tường/Quảng Tây/Trung Quốc gửi Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn/Việt Nam và nội dung trao đổi trực tiếp tại cửa khẩu Hữu Nghị ngày 21/02/2023 giữa Đại diện Trạm Kiểm tra Biên phòng XNC Hữu Nghị Quan/Trung Quốc với Đại diện Đồn Biên phòng CKQT Hữu Nghị/Việt Nam V/v phía Trung Quốc thông báo điều chỉnh chính sách, đối tượng xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan/Trung Quốc - Hữu Nghị/Việt Nam.

 

         Theo đó, từ ngày 21/02/2023 phía Trung Quốc cho phép hành khách quốc tế sử dụng hộ chiếu hợp lệ (trừ hộ chiếu có Visa du lịch) được xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan; yêu cầu hành khách trước khi nhập cảnh Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 trong vòng 48 giờ thì được nhập cảnh vào Trung Quốc (không cần phải xin mã sức khỏe từ Đại Sứ quán Trung Quốc, nhưng phải điền kết quả xét nghiệm vào Thẻ xin mã sức khỏe nhập cảnh hải quan Trung Quốc).

 

         Vì vậy từ ngày 21/02/2023, công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu phổ thông hợp lệ có Visa XI, kèm theo giấy xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 trong vòng 48 giờ được nhập cảnh Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị.

Câu hỏi

Dạ hiện em đang ở Trung, là người Việt Nam muốn nhập cảnh vào VN qua cửa khẩu Hữu Nghị có được không ạ

Trả lời

         Qua nghiên cứu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh có ý kiến giải đáp như sau:

 

         Căn cứ Điều 34 của Luật số 49/2019/QH14, Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định điều kiện nhập cảnh: Công dân Việt Nam được nhập cảnh khi có giấy tờ xuất nhập cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng.

 

         Như vậy, công dân Việt Nam đang ở Trung Quốc khi nhập cảnh vào Việt Nam thì phải có đầy đủ các điều kiện nêu trên. Đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh khi xuất cảnh Trung Quốc, nhập cảnh Việt Nam.

Câu hỏi

Em xin hỏi: công ty em có 4 chuyên gia Trung Quốc có visa 1 năm, đến 11/2023 mới hết hạn, ngày 18/01/2323 sắp tới họ sẽ xuất cảnh về nước theo cửa khẩu hữu nghị qua bằng tường quảng Tây Trung Quốc và ngày 29/01/2023 sẽ nhập cảnh lại vào Việt Nam cũng qua cửa khẩu hữu nghị. Vậy để xuất nhập cảnh được ở thời điểm đó thì có cần chuẩn bị những giấy tờ gì không ạ, và thủ tục để Thông quan là gồm những gì ạ? Em xin chân thành cảm ơn

Trả lời

           Qua nghiên cứu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh có ý kiến giải đáp như sau:

 

           Tại Điều 20, Điều 27 Luật số 47/2014/QH13 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam quy định điều kiện nhập cảnh, xuất cảnh của người nước ngoài, cụ thể:

 

           1. Điều 20 (Điều kiện nhập cảnh): Người nước ngoài được phép nhập cảnh khi có đủ các điều kiện sau:

 

           - Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực.

 

          - Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng và phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày.

 

           Như vậy, công dân Trung Quốc muốn nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị cần phải có đầy đủ các điều kiện và gi ẩy tờ nêu trên. Đồng thời chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh khi xuất cảnh Trung Quốc, nhập cảnh Việt Nam.

 

          - Không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 Luật số 47/2014/QH13 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú cua người nước ngoài tại Việt Nam.

 

           2. Điều 27 (Điều kiện xuất cảnh): Người nước ngoài được phép xuất cảnh khi có đủ các điều kiện sau:   

 

           - Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. 

 

           - Chứng nhận tạm trú hoặc thẻ tạm trú, thẻ thường trú cứ giá trị. 

 

         - Không thuộc trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh quy định tại Điều 28 Luật số 47/2014/QH13 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

 

           Ngày 29/12/2022, Đại sứ quán Trung Quốc có Công hàm gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo: Từ ngày 08/01/2023, Trung Quốc sẽ thực thi phương án B trong việc khống chế dịch bệnh viêm phổi Covid-19, chính sách tạm thời vê việc xuất nhập cảnh của công dân Trung Quốc với một sổ điều chỉnh đáng chú ý sau:

 

          (1) Xét nghiệm từ xa: Người Trung Quốc muốn nhập cảnh Trung Quốc cần làm xét nghiệm PCR trong vòng 48 tiếng trước khi khởi hành, có kết quả âm tính thì được phép nhập cảnh; không cần phải xin mã sức khỏe từ Đại sứ quán Trung Quốc tại nước ngoài nhưng phải điền kết quả xét nghiệm vào Thẻ xin mã sức khỏe nhập cảnh hải quan. Nếu kết quả hiển thị dương tính, người nhập cảnh cần đợi kết quả âm tính mới được nhập cảnh.

 

          (2) Kiểm dịch nhập cảnh: Bỏ quy định xét nghiệm PCR với toàn bộ khách nhập cảnh. Người có khai báo sức khỏe họp lệ theo quy định kiểm dịch của Cơ quan hải quan cửa khẩu sẽ được phép nhập cảnh không cần cách ly. Người có khai báo không hợp lệ, có dấu hiệu, triệu chứng sốt... sẽ được Cơ quan hải quan tiến hành xét nghiệm kháng nguyên. Các trường hợp xét nghiệm dương tính, có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng có thể cách ly tại nhà, tại khu cách ly hoặc tự điều trị, các trường hợp khác phải đến cơ sở y tế điều trị.

 

           Như vậy, công dân Trung Quốc muốn xuất cảnh Việt Nam, nhập cảnh Trung Quốc qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị thì phải có đầy đủ các điều kiện và giấy tờ nêu trên.
 

Câu hỏi

Em nghe nói ngày 8/1/2023 từ cửa khẩu Hữu Nghị cho phép người Việt Nam xuất cảnh sang Trung Quốc có đúng không ạ?
Mong nhận được phản hồi sớm, em cảm ơn nhiều ạ

Trả lời

         Qua nghiên cứu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh có ý kiến giải đáp như sau:

 

         Căn cứ vào điểm a, b, c, khoản 1, Điều 33 của Luật số 49/2019/QH14, Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định điều kiện xuất cảnh: (a) Có giấy tờ xuất cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng; đối với hộ chiếu phải còn giả trị sử dụng từ đủ 6 tháng trở lên; (b) Có thị thực hoặc giấy tờ xác nhận, chứng minh được nước đến cho nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực; (c) Không thuộc trường hợp bị cấm xuất cảnh, không được xuất cảnh, bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật. Như vậy, công dân Việt Nam có đủ các điều kiện nêu trên thi được phép xuất cảnh.

 

         Tuy nhiên, từ ngày 19/12/2020 Chính phủ Trung Quốc áp dụng chính sách phòng chống dịch, tạm dừng cho người nhập cảnh vào Trung Quốc qua các cửa khẩu đường bộ, trong đó có cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn (bao gồm: Công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông có tất cả các loại visa thương mại, thăm thân, du lịch, đoàn tụ), trừ người mang hộ chiếu Ngoại giao, hộ chiếu Công vụ được nhập cảnh Trung Quốc.

 

         Ngày 29/12/2022, Đại sứ quán Trung Quốc có Công hàm gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo: Từ ngày 08/01/2023, Trung Quốc sẽ thực thi phương án B trong việc khống chế dịch bệnh viêm phổi Covid-19, chính sách tạm thời về việc xuất nhập cảnh của công dân Trung Quốc. Đối với công dân Việt Nam và công dân nước thứ ba Trung Quốc chưa có chính sách điều chỉnh.

 

         Ngày 07/01/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn có Thông cáo báo chí số 07/TC- UBND, về việc thay đổi quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; công tác phòng chống dịch Covid - 19 qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Thông cáo trên có nội dung: Từ ngày 08/01/2023, Công dân Việt Nam và công dân nước thứ ba nhập cảnh Trung Quốc chưa có chính sách điều chỉnh (chưa thể nhập cảnh Trung Quốc).

 

Như vậy, hiện nay công dân Việt Nam và công dân nước thứ ba chưa thể xuất cảnh Việt Nam, nhập cảnh Trung Quốc qua của khẩu Quốc tế Hữu Nghị.
 

Câu hỏi

Gia đình tôi có thửa đất số 21 và 23 thuộc tờ bản đồ số 2 tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (thửa số 21 có diện tích 532 m vuông và thửa 23 có diện tích 741 m vuông) thuộc sở chủ hữu Ông Hoàng Tân Tiến, Mong quý cơ quan cho gia đình chúng tôi biết 2 mảnh này có vào quy hoạch không ạ?

Trả lời
Câu hỏi

Từ hôm nay đến 20/12/2022 du học sinh có thể xuất cảnh qua cửu khẩu được không

Trả lời

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trả lời:

 

Theo nội dung trao đổi của phía Trung Quốc: Từ ngày 19/12/2020 để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chính phủ Khu tự trị dân tộc Choang/Quảng Tây/Trung Quốc tạm dừng nhập cảnh vào Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới đất liền củạ Quảng Tây đối vói công dân Việt Nam sử dụng Giấy thông hành, Hộ chiếu phổ thông (gồm tất cả các loại visa: thương mại, thăm thân, du lịch,...) trừ Hộ chiếu ngoại giao và công vụ. Đến nay phía Trung Quốc vẫn chưa có thông báo mới về việc cho công dân Việt Nam sử dụng Hộ chiếu phổ thông nhập cảnh vào Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới đất liền của Quảng Tây. Vì vậy, công dân Việt Nam có Visa X1 - chưa thể xuất cảnh sang Trung Quốc qua CKQT Hữu Nghị.

Câu hỏi

Kính gửi UBND Tỉnh Lạng Sơn!
Hôm nay ngày 22/11/2022. Hiện tôi đã có visa Q1 - diện thăm thân Trung Quốc, Tôi có thể xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị được chưa?
Tôi được biết hiện nay đã có thông tin ngày 24/11/2022 Cửa khẩu Hữu Nghị mở cửa cho phép người có visa được qua lại (tối đa 50 người/ ngày) và cần phải đăng ký mã Hải Quan, Mã Xanh. Chưa có văn bản chính thức.
Tôi mong muốn nhận được thông tin xác thực sớm nhất về vấn đề trên.
Trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trả lời:

 

Theo nội dung trao đổi của phía Trung Quốc: Từ ngày 19/12/2020 để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chính phủ Khu tự trị dân tộc Choang/Quảng Tây/Trung Quốc tạm dừng nhập cảnh vào Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới đất liền củạ Quảng Tây đối với công dân Việt Nam sử dụng Giấy thông hành, Hộ chiếu phổ thông (gồm tất cả các loại visa: thương mại, thăm thân, du lịch,...) trừ Hộ chiếu ngoại giao và công vụ. Đến nay phía Trung Quốc vẫn chưa có thông báo mới về việc cho công dân Việt Nam sử dụng Hộ chiếu phổ thông nhập cảnh vào Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới đất liền của Quảng Tây. Vì vậy, công dân Việt Nam có Visa Q1 - diện thăm thân Trung Quốc chưa thể xuất cảnh sang Trung Quốc qua CKQT Hữu Nghị.

 

Về thông tin ngày 24/11/2022 Cửa khẩu Hữu Nghị mở cửa cho phép người có visa được qua lại (tối đa 50 người/ngày) và cần phải đăng ký mã Hải quan, Mã xanh: Hiện nay phía Việt Nam chưa nhận được thông tin chính thức về nội dung này từ cơ quan chức năng của Trung Quốc.
 

Câu hỏi

Hiện tại người Trung Quốc xuất cảnh từ cửa khẩu Hữu Nghị để vào Quảng Tây (TQ) thì có yêu cầu về thủ tục và xét nghiệm covid-19 như thế nào ạ?

Trả lời

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Sở Y tế trả lời:

 

Công dân Trung Quốc xuất cảnh từ cửa khẩu Hữu Nghị để vào Quảng Tây/Trung Quốc phải có hộ chiếu, giấy tờ còn giá trị, mã sức khỏe nhập cảnh Quảng Tây/Trung Quốc và giấy chứng nhận xét nghiệm PCR âm tính Covid-19 trong vòng 48 giờ tính đến thời điểm làm thủ tục xuất cảnh, được cấp bởi 1 trong 8 cơ sở y tế tại Việt Nam do Đại sứ quán Trung Quốc chỉ định.

 

Sở Y tế đã có công văn số 419/SYT-NVYD ngày 17/02/2022 về việc kiểm soát Giấy xét nghiệm của công dân Trung Quốc xuất cảnh Việt Nam nhập cảnh Trung Quốc theo đề nghị của Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo đó, yêu cầu tất cả các trường hợp công dân Trung Quốc xuất cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng kỹ thuật PCR có giá trị trong 48 giờ do 08 cơ sở xét nghiệm đã được Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam chỉ định cấp, bao gồm: 

 

- Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội)

 

- Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC (Hà Nội)

 

- Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng (Hải Phòng)

 

- Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh)

 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (Đà Nẵng)

 

- Bệnh viện Thiện Nhân (Đà Nẵng)

 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Móng Cái (Quảng Ninh)

 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (Lạng Sơn).
 

Câu hỏi

Cho em hỏi em muốn xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu nghị bằng giấy thông hành nhập cảnh vào trung quốc được không ạ, nếu nhập cảnh vào trung quốc thì có phải cách ly covi19 bao nhiêu ngày ạ

Trả lời

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn trả lời:

Theo nội dung trao đổi của phía Trung Quốc: Từ ngày 19/12/2020 để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chính phủ Khu tự trị dân tộc Choang/Quảng Tây/Trung Quốc tạm dừng nhập cảnh vào Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới đất liền của Quảng Tây đối với công dân Việt Nam sử dụng Giấy thông hành, Hộ chiếu phổ thông (gồm tất cả các loại Visa: thương mại, thăm thân, du lịch,...) trừ Hộ chiếu ngoại giao và công vụ.

 

Đến nay phía Trung Quốc vẫn chưa có thông báo mới về việc cho công dân Việt Nam sử dụng Giấy thông hành, Hộ chiếu phổ thông nhập cảnh vào Trung Quốc qua các cửa khẩu biên giới đất liền của Quảng Tây. Vì vậy, công dân Việt Nam sử dụng Giấy thông hành chưa thể xuất cảnh sang Trung Quốc qua CKQT Hữu Nghị. Đối với các trường hợp được nhập cảnh vào Trung Quốc thì phải thực hiện cách ly 08 ngày (cách ly tập trung 05 ngày, tự cách ly tại gia đình 03 ngày) theo quy định phòng, chống dịch Covid-19 của phía Trung Quốc.

Câu hỏi

việc giải quyết việc làm cho người hết hạn tù giam ở địa phương được thực hiện như thế nào?

Trả lời

Sau khi xem xét, nghiên cứu nội dung câu hỏi của công dân về việc giải quyết việc làm cho người hết hạn tù giam ở địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp như sau:

 

Hiện nay, việc giải quyết việc làm cho người lao động chấp hành xong án phạt tù trở về nơi cư trú trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ ban hành về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Đề án bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 91/KH-SLĐTBXH ngày 09/8/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn triển khai Đề án bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025. 

 

Để triển khai thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trở về nơi cư trú có cơ hội tìm việc làm (hoặc tự tạo việc làm) vươn lên tự lập cuộc sống, hòa nhập tốt với cộng đồng, chính quyền địa phương, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Công an, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh luôn tạo mọi điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận được với hệ thống thông tin về các chính sách hỗ trợ; luôn quan tâm, tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin về công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù.

 

Đối với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, hằng năm đều xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho người lao động trong đó có kế hoạch dành cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù thuộc Phân trại quản lý phạm nhân trong Trại tạm giam Công an tỉnh và người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn và các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo mọi điều kiện để tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Thực hiện lồng ghép việc đào tạo nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ với việc đào tạo nghề cho người chấp hành xong án phạt tù nhằm nâng cao tỷ lệ người chấp hành xong án phạt tù được đào tạo nghề và có việc làm.

 

Đối với phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh: Căn cứ vào nghề nghiệp trước khi phạm tội và khả năng của phạm nhân, trại tạm giam tổ chức bố trí các công việc phù hợp và tự tổ chức dạy một số nghề phổ thông cho phạm nhân. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Giáo dục dạy nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Cao Lộc phối hợp với Trại tạm giam Công an tỉnh rà soát nhu cầu, tư vấn định hướng học nghề và việc làm, phân loại nghề nghiệp cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù.

 

Các chính sách hỗ trợ: 

 

- Người sắp chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ về công tác đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp (Định hướng đào tạo các nghề phi nông nghiệp như: Mộc, Kỹ thuật may mặc, Kỹ thuật chế biến món ăn, Hàn, Điện dân dụng…).

 

- Người chấp hành xong án phạt tù trở về nơi cư trú được hỗ trợ các chính sách như: tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí; kết nối với các doanh nghiệp để giới thiệu việc làm; hỗ trợ vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm và Quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù để làm kinh tế.

 

Người chấp hành xong án phạt tù trở về nơi cư trú để được hỗ trợ các chính sách như trên sớm tái hòa nhập cộng đồng đề nghị liên hệ với Phòng Lao động, Thương binh, xã hội – dân tộc các huyện; phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Lạng Sơn hoặc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn  để được hỗ trợ. (Số 66 Lê Đại hành, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn. Điện thoại : 02053.871. 418 hoặc hotline 02056289289)

Câu hỏi

xin hỏi cục quản lý, hiện tại người trung quốc xuất cảnh về nước cần làm xét nghiệm PCR tại các bệnh viện chỉ định nào và ở những khu vực tỉnh nào ak, e xin cảm ơn!

Trả lời

Sở Y tế trả lời:

 

Trên cơ sở công hàm của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam và Văn phòng Ngoại sự Quảng Tây, Trung Quốc, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 89/SYT-NVYD ngày 10/01/2021 về việc phối hợp, giải quyết đề nghị của Đại sứ quán nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo đó, Sở Y tế đã thông báo tới Sở Y tế các tỉnh, thành phố có công dân Trung Quốc xuất cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị về nước phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính bằng kỹ thuật PCR trong 48 giờ, do 08 cơ sở xét nghiệm Đại sứ quán/Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại Việt Nam chỉ định cấp, bao gồm:

 

- Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội)

 

- Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC (Hà Nội)

 

- Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng (Hải Phòng)

 

- Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh)

 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng (Đà Nẵng)

 

- Bệnh viện Thiện Nhân (Đà Nẵng)

 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Móng Cái (Quảng Ninh)

 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (Lạng Sơn).
 

Câu hỏi

Người Trung Quốc sang Việt Nam công tác muốn trở về Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị để đi sân bay Nam Ninh cần cách ly y tế không? Nếu cần thì cách ly bao nhiêu ngày?

Trả lời

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời: 

Theo nội dung trao đổi của phía Trung Quốc, hiện nay tất cả công dân nhập cảnh vào Trung Quốc đều phải thực hiện cách ly y tế tập trung trong thời gian 07 ngày, sau đó tiếp tục cách ly tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc trong thời gian 03 ngày. Vì vậy, công dân Trung Quốc xuất cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị sang Trung Quốc phải thực hiện cách ly y tế theo quy định trên.

Câu hỏi

Cho em hỏi người Trung Quốc thời điểm này đã được nhập cảnh vào việt nam qua đường bộ qua cửa khẩu Hữu Nghị chưa ạ, nếu được nhập cảnh thì cần có những giấy tờ gì ạ, em cảm ơn và mong nhận được câu trả lời ạ.

Trả lời

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời:

Hiện nay, công dân Trung Quốc sử dụng hộ chiếu ngoại giao, công vụ hợp lệ được phép nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị. Đối với các trường hợp khác muốn nhập cảnh vào Việt Nam phải có hộ chiếu còn giá trị và xét duyệt của Cục Quản lý xuất nhập cảnh/Bộ Công an Việt Nam; nếu xét duyệt nhận thị thực tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị thì Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị cấp thị thực tại cửa khẩu theo quy đinh. Đối vói công dân đã có giấy tờ còn giá trị nhập cảnh Việt Nam, gồm: Thẻ tạm trú, thẻ thường trú, thị thực, giấy miễn thị thực,... thì được nhập cảnh theo quy đinh của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Câu hỏi

Xin chào!  Tôi là công dân tạm trú trên địa bàn xã Bình Trung, huyện Cao Lộc. Tôi muốn hỏi về việc cấp làm căn cước công dân cho công dân tạm trú. Tôi có thể làm căn cước công dân ở đâu? Và cần mang những giấy gì? 
 

Trả lời
Câu hỏi

Kính gửi UBND tỉnh Lạng Sơn!
Em hiện đang là du học sinh tại Trung Quốc và vừa xin xong visa X1 để quay lại Trung Quốc học tập sau gần 3 năm gián đoạn.
Quý cơ quan cho em hỏi là hiện nay em có thể quay lại Trung Quốc bằng đường bộ không? (Có nghĩa là em xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị và nhập cảnh qua cửa khẩu Bằng Tường ạ).
Em trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trả lời:

 

Căn cứ vào điểm a, b, c, khoản 1, Điều 32 của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam quy định điều kiện để được xuất cảnh như sau: (i) Có giấy tờ xuất cảnh còn nguyên vẹn, còn thời hạn sử dụng; đối với hộ chiếu phải còn giá trị sử dụng từ đủ 6 tháng trở lên; (ii) Có thị thực hoặc giấy tờ xác nhận, chứng minh được nước đến cho nhập cảnh, trừ trường hợp được miễn thị thực; (iii) Không thuộc trường hợp bị cấm xuất cảnh, không được xuất cảnh, bị tạm hoãn xuất cảnh theo quy định của pháp luật. Như vậy, nếu có đầy đủ các điều kiện nêu trên được xuất cảnh qua tất cả các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu song phương. 

 

Tuy nhiên, ngày 19/12/2020 Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) sang trao đổi với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam), nội dung: Để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, kể từ ngày 19/12/2020 Chính phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc tạm dừng nhập cảnh vào Trung Quốc qua các cửa khẩu đường bộ Quảng Tây đối với công dân Việt Nam mang hộ chiếu phổ thông có tất cả các loại visa (thương mại, thăm thân, du lịch, đoàn tụ...), trừ người mang hộ chiếu Ngoại giao, hộ chiếu Công vụ được nhập cảnh Trung Quốc.

 

Như vậy, đối với công dân Việt Nam sử dụng hộ chiểu phổ thông, có visa X1 (như câu hỏi trên) thời điểm hiện tại chưa thể xuất cảnh sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.
 

Câu hỏi

Chào các cô chú và các bác lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, cháu hiện nay đang là sinh viên học tập tại trường đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên, cháu đang gặp khó khăn về chi phí sinh hoạt và học tập. Vừa qua cháu đã tìm hiểu về chính sách vay vốn cho học sinh sinh viên
(Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều, có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2022) và cháu là thuộc một trong những các đối tượng được hưởng chính sách(hộ gia đình có mức sống trung bình). Trong quá trình cháu làm thủ tục hồ sơ tại UBND xã thì được thông báo không được hỗ trợ, lí do là không thuộc diện hộ gia đình đinh cận nghèo và nghèo, trong khi cháu đã đưa ra văn bản này(Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg) thủ tướng chính phủ đã ban hành sửa đổi và bổ sung ngày 23/03/2022 và có hiệu lực từ 19/05/2022 nhưng lại được thông báo chưa có văn bản chỉ đạo từ cấp trên. Rất kính mong được sự quan tâm hỗ trợ và giải quyết từ phía các cấp lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn. Cháu xin cảm ơn

Trả lời

Sau khi nghiên cứu câu hỏi, đối chiếu với quy định hiện hành, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

 

Căn cứ Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

Ngày 23/6/2022, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1055/SLĐTBXH-BTXHTE về thực hiện rà soát hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 làm cơ sở để thực hiện chế độ chính sách cho đối tượng theo quy định hiện hành.

 

Theo đó hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, nghiệp có mức sống trung bình được thụ hưởng các chính sách: Hỗ trợ học sinh, sinh viên vay vốn: Mức vay vốn tối đa là 4.000.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên tại khoản 2, Điều 1 Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg, ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

 

Theo quy định trên thì học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định hiện hành. Vì vậy đề nghị:

 

(1) Công dân  Lý Văn Bảo trực tiếp đến UBND xã Bắc Thuỷ, huyện Chi Lăng để được hướng dẫn cụ thể.

 

(2) Đề nghị UBND xã Bắc Thuỷ phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện Chi Lăng hướng dẫn Công dân thủ tục vay vốn theo quy định tại Khoản 2, Điều 2, Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg được sửa đối, bổ sung tại Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg, ngày 23/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Trên đây là ý kiến của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời công dân Lý Văn Bảo./.
 

Câu hỏi

Năm 2013 tôi trúng tuyển kỳ thi công chức vào khối đảng của huyện, đến năm 2017 tôi có quyết định điều động sang UBND huyện làm viên chức kế toán trường học. Đến nay tôi có nguyện vọng xin chuyển sang làm kế toán cấp xã vậy tôi có phải tham gia kỳ thi xét chuyển lại thành công chức nữa không? xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Sau khi nghiên cứu, xem xét, Sở Nội vụ giải đáp câu hỏi của công dân như sau: 

 

Tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định đối tượng tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển: Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự);

 

Đồng thời, tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định: Khi tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, trừ trường hợp trước khi được bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã đã là công chức cấp xã.

 

Căn cứ quy định trên, trường hợp công dân Hoàng Phương đang là viên chức kế toán trường học có nguyện vọng xin chuyển sang làm công chức kế toán – tài chính xã nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ được xem xét tiếp nhận vào công chức cấp xã và thuộc trường hợp phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch theo quy định.
 

Câu hỏi

Cho em hỏi là trong tháng 10 tới đã có thể nhập cảnh bịhnh thường qua cửa khẩu bằng đường bộ chưa ạ

Trả lời

Để có cơ sở giải đáp câu hỏi của bạn, đề nghị bạn cho biết rõ thông tin hơn: Bạn nhập cảnh từ đâu về Việt Nam và qua cửa khẩu đường bộ nào?.