Skip to main content
1

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 17 tháng 5 năm 2022)

Ngày 17/5/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 20 ca mới mắc mới Covid-19 tại 06/11 huyện, thành phố, trong đó thành phố Lạng Sơn có số mắc cao nhất với 07 ca; huyện Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng, Văn Quan và Văn Lãng không ghi nhận ca mắc mới. Trong tổng số 20 ca mới trong ngày có 01 ca chưa tiêm vắc xin là trẻ em dưới 12 tuổi, 01 ca trên 65 tuổi và 03 ca có bệnh nền. 

 

1

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 11 tháng 5 năm 2022)

Ngày 11/5/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 21 ca mới mắc mới Covid-19 tại 10/11 huyện, thành phố, trong đó thành phố Lạng Sơn có số mắc cao nhất với 09 ca; huyện Cao Lộc, Chi Lăng và Văn Lãng không ghi nhận ca mắc mới. Trong tổng số 21 ca mới trong ngày có 02 ca chưa tiêm vắc xin (dưới 12 tuổi), 01 ca trên 65 tuổi và 01 ca có bệnh nền. 

 

1

Ngày 09/5/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 21 ca mới mắc mới Covid-19

Ngày 09/5/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 25 ca mới mắc mới Covid-19, số ca mắc có tại 09/11 huyện, thành phố, trong đó huyện Bình Gia, Chi Lăng và thành phố Lạng Sơn có số mắc cao nhất (04 ca/huyện, chiếm 16%); huyện Bắc Sơn và Cao Lộc có số mắc thấp nhất (01 ca/huyện, chiếm 4%); huyện Lộc Bình và Văn Quan không ghi nhận ca mắc mới trong ngày.

 

1

33 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 07/5/2022

Ngày 07/5/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 33 ca mới mắc mới Covid-19, trong đó có 07 ca chưa tiêm vắc xin là trẻ em dưới 12 tuổi, 03 ca trên 65 tuổi và 02 ca có bệnh nền. Như vậy kể từ năm 2021 đến nay tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận  155.711 ca mắc Covid-19, tính riêng năm 2022 là 153.781 ca, tử vong 97 ca.

 

1

Ngày 03/5/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 21 ca mới mắc mới Covid-19

Ngày 03/5/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 21 ca mới mắc mới Covid-19, trong đó huyện Đình Lập có số mắc cao nhất (10 ca, chiếm 47,6%); huyện Bắc Sơn, Chi Lăng, Văn Quan và thành phố Lạng Sơn có số mắc thấp nhất (01 ca chiếm 4,8%); huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định và Văn Lãng không ghi nhận ca mắc mới trong ngày. 

 

1

28 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 01/5/2022

Ngày 01/5/2022, trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 28 ca mắc COVID-19 mới tại 10/11 huyện, thành phố và có thêm 81 người được điều trị khỏi trong tỉnh. Riêng huyện Tràng Định không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong ngày 01/5/2022. Các ca mắc COVID-19 mới cụ thể tại 10 huyện, thành phố như sau: Hữu Lũng 05 ca, Bắc Sơn 04 ca, Bình Gia 03 ca, Đình Lập 03 ca, Văn Lãng 03 ca, thành phố Lạng Sơn 03 ca, Cao Lộc 02 ca, Chi Lăng 02 ca và Văn Quan 01 ca.

 

1

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 29 tháng 4 năm 2022)

Ngày 29/4/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 49 ca mới mắc mới Covid-19, Số ca mắc có tại 10/11 huyện, thành phố, trong đó thành phố Lạng Sơn có số mắc cao nhất (09 ca, chiếm 18,4%); huyện Cao Lộc và Văn Lãng có số mắc thấp nhất (01 ca/huyện, chiếm 2%); huyện Lộc Bình không ghi nhận ca mắc mới. Trong tổng số 49 ca mới trong ngày có 08 ca chưa tiêm vắc xin (dưới 12 tuổi), 05 ca trên 65 tuổi và 03 ca có bệnh nền. 

 

1

92 ca mới mắc mới Covid-19 trong ngày 27/4/2022

Ngày 27/4/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 92 ca mới mắc mới Covid-19 và không ghi nhận trường hợp tử vong, cụ thể: Đình Lập 18 ca, Bình Gia 11 ca, Cao Lộc 11 ca, Bắc Sơn 9 ca, Chi Lăng 8 ca, Văn Lãng 8 ca, thành phố Lạng Sơn 8 ca, Hữu Lũng 7 ca, Tràng Định 7 ca, Văn Quan 4 ca, Lộc Bình 1 ca. Trong tổng số 92 ca mới trong ngày có 26 ca chưa tiêm vắc xin, 06 ca trên 65 tuổi và 02 ca có bệnh nền. 

 

1

79 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 25/4/2022

Ngày 25/4/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 79 ca mới mắc mới Covid-19, số lượng ca mắc mới thấp nhất kể từ đầu tháng 02 năm 2022 đến nay. Trong tổng số  79 ca mới mắc mới Covid-19 trong ngày có 28 ca chưa tiêm vắc xin, 03 ca trên 65 tuổi và 02 ca có bệnh nền. Như vậy kể từ năm 2021 đến nay tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận  155.061 ca mắc Covid-19, tính riêng năm 2022 là 153.131 ca, tử vong 97 ca.

 

1

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 23 tháng 4 năm 2022)

Ngày 23/4/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 162 ca mới mắc mới Covid-19, cụ thể: Đình Lập 36 ca, Bình Gia 25 ca, Bắc Sơn 21 ca, thành phố Lạng Sơn 19 ca, Cao Lộc 14 ca, Chi Lăng 14 ca, Tràng Định 14 ca, Lộc Bình 08 ca, Hữu Lũng 07 ca, Văn Quan 02 và Văn Lãng 02 ca. Trong tổng số 162 ca mới trong ngày có 62 ca chưa tiêm vắc xin, 08 ca trên 65 tuổi và 04 ca có bệnh nền. 

 

1

187 ca mới mắc mới Covid-19 trong ngày 21/4/2022

Ngày 21/4/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 187 ca mới mắc mới Covid-19 và không ghi nhận trường hợp tử vong, cụ thể: Bắc Sơn 42 ca, Đình Lập 36 ca, Bình Gia 34 ca, Tràng Định 15 ca, Lộc Bình 14 ca, Hữu Lũng 12 ca, thành phố Lạng Sơn 11 ca, Cao Lộc 10 ca, Chi Lăng 08 ca, Văn Lãng 03 ca và Văn Quan 03 ca. Trong tổng số 187 ca mới trong ngày có 63 ca chưa tiêm vắc xin, 10ca trên 65 tuổi, 04 ca có bệnh nền, 02 ca là phụ nữ mang thai. 

 

1

231 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 19/4/2022

Ngày 19/4/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 231 ca mới mắc mới Covid-19, trong đó có 97 ca chưa tiêm vắc xin, 10 ca trên 65 tuổi, 04 ca có bệnh nền, 01 ca là phụ nữ mang thai. Như vậy kể từ năm 2021 đến nay tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận  154.153 ca mắc Covid-19, tính riêng năm 2022 là 152.223 ca, tử vong 96 ca.

 

366 ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong ngày 17 tháng 4 năm 2022

Ngày 17/4/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 148 ca mới mắc mới Covid-19, cụ thể: Đình Lập 27 ca, Bắc Sơn 22 ca, thành phố Lạng Sơn 19 ca, Bình Gia 15 ca, Hữu Lũng 15 ca, Cao Lộc 11 ca, Tràng Định 11 ca, Chi Lăng 10 ca, Lộc Bình 09 ca, Văn Lãng 06 ca và Văn Quan 03 ca. Trong tổng số 148 ca mới trong ngày có 52 ca chưa tiêm vắc xin, 02 ca trên 65 tuổi và 03 ca có bệnh nền. 

 

1

351 ca mới mắc mới Covid-19 trong ngày 15/4/2022

Ngày 15/4/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 351 ca mới mắc mới Covid-19, cụ thể: Đình Lập 59 ca, Bắc Sơn 44 ca, Hữu Lũng 40 ca, Cao Lộc 35 ca, Bình Gia 34 ca, Tràng Định 33 ca, thành phố Lạng Sơn 33 ca, Chi Lăng 30 ca, Lộc Bình 23 ca, Văn Lãng 13 ca và Văn quan 07 ca. Trong tổng số 351 ca mới trong ngày có 119  ca chưa tiêm vắc xin, 25 ca trên 65 tuổi, 08 ca có bệnh nền, 01 ca là phụ nữ mang thai. 

1

521 ca mắc Covid-19 trong ngày 13/4/2022

Ngày 13/4/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 521 ca mới mắc mới Covid-19, trong đó có 183 ca chưa tiêm vắc xin, 27 ca trên 65 tuổi, 15 ca có bệnh nền, 02 ca là phụ nữ mang thai. Như vậy kể từ năm 2021 đến nay tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận  152.594 ca mắc Covid-19, tính riêng năm 2022 là 140.664 ca.

 

1

366 ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong ngày 11/4/2022

Ngày 11/4/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 366 ca mới mắc mới Covid-19, số lượng mắc mới thấp nhất ghi nhận kể từ giữa tháng 02/2022 đến nay, cụ thể: Bắc Sơn 60 ca, Bình Gia 58 ca, Tràng Định 44 ca, Hữu Lũng 43 ca, Đình Lập 42 ca, Thành phố Lạng Sơn 39 ca, Chi Lăng 27 ca, Lộc Bình 23 ca, Văn Quan 14 ca, Cao Lộc 10 ca, và Văn Lãng 06 ca. Trong tổng số 366 ca mới trong ngày có 129 ca chưa tiêm vắc xin, 15 ca trên 65 tuổi, 04 ca có bệnh nền, 02 ca là phụ nữ mang thai. 

 

1

718 ca mới mắc mới Covid-19 trong ngày 09/4/2022

Ngày 09/4/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 718 ca mới mắc mới Covid-19, cụ thể: Bắc Sơn 112 ca, Đình Lập 101 ca, Bình Gia 98 ca, Hữu Lũng 89 ca, Tràng Định 80 ca, thành phố Lạng Sơn 58 ca, Chi Lăng 58 ca, Văn quan 38 ca, Cao Lộc 35 ca, Văn Lãng 28 ca và Lộc Bình 21 ca. Trong tổng số 718 ca mới trong ngày có 265 ca chưa tiêm vắc xin, 34 ca trên 65 tuổi, 24 ca có bệnh nền, 03 ca là phụ nữ mang thai. 

 

1

924 ca mắc Covid-19 trong ngày 07/4/2022

Ngày 07/4/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 924 ca mới mắc mới Covid-19, trong đó có 384 ca chưa tiêm vắc xin, 46 ca trên 65 tuổi, 12 ca có bệnh nền, 06 ca là phụ nữ mang thai. Như vậy kể từ năm 2021 đến nay tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận  149.111 ca mắc Covid-19, tính riêng năm 2022 là 147.181 ca.

 

1

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 05 tháng 4 năm 2022)

Ngày 05/4/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 1.287 ca mới mắc mới Covid-19, cụ thể: Hữu Lũng 244 ca, Bình Gia 272 ca, Bắc Sơn 128 ca, Đình Lập 116 ca, thành phố Lạng Sơn 116 ca, Tràng Định 108 ca, Chi Lăng 90 ca, Văn quan 73 ca, Lộc Bình 63 ca, Cao Lộc 62 ca và Văn Lãng 60 ca. Trong tổng số 1.287 ca mới trong ngày có 424 ca chưa tiêm vắc xin, 59 ca trên 65 tuổi, 17 ca có bệnh nền, 03 ca là phụ nữ mang thai. 

 

1

911 ca mới mắc mới Covid-19 trong ngày 03/4/2022

Ngày 03/4/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 911 ca mới mắc mới Covid-19 và không có trường hợp tử vong, cụ thể: Hữu Lũng 171 ca, Bình Gia 124 ca, Bắc Sơn 113 ca, Tràng Định 96 ca, thành phố Lạng Sơn 94 ca, Đình Lập 69 ca, Cao Lộc 60 ca, Chi Lăng 54 ca, Lộc Bình 48 ca, Văn Lãng 41 ca và Văn quan 41 ca. Trong tổng số 911 ca mới trong ngày có 280 ca chưa tiêm vắc xin, 43 ca trên 65 tuổi, 25 ca có bệnh nền, 03 ca là phụ nữ mang thai. 

 

1

2.159 ca mắc Covid-19 trong ngày 30/3/2022

Ngày 30/3/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 2.159 ca mới mắc mới Covid-19, trong đó có 664 ca chưa tiêm vắc xin, 111 ca trên 65 tuổi, 57 ca có bệnh nền, 05 ca là phụ nữ mang thai. Như vậy kể từ năm 2021 đến nay tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận  139.099 ca F0, riêng năm 2022 là 137.179 ca.

 

10

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 28 tháng 3 năm 2022)

Ngày 28/3/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 1.981 ca mới mắc mới Covid-19, cụ thể: Tràng Định 356 ca, Hữu Lũng 342 ca, Bắc Sơn 183 ca, Chi Lăng 129 ca, thành phố Lạng Sơn 186 ca, Bình Gia 219 ca, Văn Lãng 95 ca, Cao Lộc 104 ca, Lộc Bình 115 ca, Văn quan 71 ca và Đình Lập 181 ca. Trong tổng số 1.981 ca mới trong ngày có 615 ca chưa tiêm vắc xin, 93 ca trên 65 tuổi, 59 ca có bệnh nền, 08 ca là phụ nữ mang thai. 

 

1

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 26 tháng 3 năm 2022)

Ngày 26/3/2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 3.111 ca mắc COVID-19 mới và 01 trường hợp tử vong tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng. Như vậy, lũy tính từ đầu năm 2021 đến nay toàn tỉnh ghi nhận 130.355 ca mắc COVID-19 (riêng năm 2022 ghi nhận 128.425 ca), 78 ca tử vong.

 

1

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 22 tháng 3 năm 2022)

Ngày 22/3/2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 4.403 ca mới mắc mới Covid-19 tại 11/11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, trong đó huyện Hữu Lũng có số mắc cao nhất 788 ca (chiếm 17,9%). Trong tổng số 4.403 ca mắc Covid-19 trong ngày có 1.351 ca chưa tiêm vắc xin, 246 ca trên 65 tuổi, 91 ca có bệnh nền và 12 ca là phụ nữ mang thai.

1

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 20 tháng 3 năm 2022)

Ngày 20/3/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 3.762 ca mới mắc mới Covid-19, trong đó 3.761 ca phát hiện ngoài cộng đồng và 01 ca là lái xe đường dài. Cụ thể: Hữu Lũng 661 ca, Bắc Sơn 441 ca, Tràng Định 436 ca, Chi Lăng 395 ca, thành phố Lạng Sơn 358 ca, Bình Gia 323 ca, Văn Lãng 289 ca, Cao Lộc 276 ca, Lộc Bình 251 ca, Văn quan 172 ca và Đình Lập 160 ca. Trong tổng số 3.762 ca mới trong ngày có 1.001 ca chưa tiêm vắc xin (160 ca từ 12 tuổi trở lên, 841 ca dưới 12 tuổi).
1

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 15 tháng 3 năm 2022)

Ngày 15/3/2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 4.941 ca mới mắc mới Covid-19 tại 11/11 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, trong đó huyện Hữu Lũng có số mắc cao nhất (1.067 ca, chiếm 21,6%). Trong tổng số 4.941 ca mắc Covid-19 trong ngày có 1.481 ca chưa tiêm vắc xin (1.215  ca dưới 12 tuổi).

 

1

4.099 ca mới mắc mới Covid-19 trong ngày 13/3/2022

Ngày 13/3/2022 trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận 4.099 ca mắc COVID-19 mới, bao gồm 4.097 ca tại cộng đồng và 02 ca là lái xe đường dài, nâng tổng số ca mắc COVID-19 từ đầu năm 2021 đến nay là 77.137 ca, riêng trong năm 2022 ghi nhận 75.207 ca.

 

Subscribe to Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn