Skip to main content

30 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 18/8/2022

Ngày 18/8/2022, trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 30 ca mắc COVID-19 mới tại 08/11 huyện, thành phố và có thêm 12 trường hợp được điều trị khỏi trong tỉnh.  

 

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (tính đến 15 giờ 00, ngày 16 tháng 8 năm 2022)

Ngày 16/8/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 35 ca mới mắc mới Covid-19 (số mắc mới trong ngày cao nhất kể từ tháng 06/2022 đến nay) tại 08/11 huyện, thành phố, trong đó có: 06 ca chưa tiêm vắc xin (05 ca là trẻ em dưới 05 tuổi; 01 ca chống chỉ định); 03 ca có bệnh nền; 01 ca là phụ nữ có thai; 03 ca trên 65 tuổi; 03 ca mắc lần 02.  

 

06 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 25/7/2022

Ngày 25/7/2022, trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 06 ca mắc COVID-19 mới tại 03/11 huyện, thành phố. Cũng trong ngày 25/7/2022 22 trường hợp điều trị khỏi bệnh  COVID-19 tại tỉnh.

 

08 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 17/7/2022

Ngày 17/7/2022, trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 08 ca mắc COVID-19 mới tại 03/11 huyện, thành phố và có thêm 04 trường hợp được điều trị khỏi trong tỉnh.  

 

02 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 11/7/2022

Ngày 11/7/2022, trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 02 ca mắc COVID-19 mới tại 02/11 huyện, thành phố và có thêm 06 trường hợp được điều trị khỏi trong tỉnh.  

 

04 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 03/5/2022

Ngày 03/5/2022, trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 04 ca mắc COVID-19 mới tại 03/11 huyện, thành phố và trong ngày có thêm 01 người được điều trị khỏi trong tỉnh. Các ca mắc COVID-19 mới cụ thể: thành phố Lạng Sơn 02 ca, Bắc Sơn 01 ca, Tràng Định 01 ca.

 

06 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 26/6/2022

Ngày 26/6/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 06 ca mới mắc mới Covid-19, trong đó có 01 ca chưa tiêm vắc xin, 01 ca trên 65 tuổi và 01 ca có bệnh nền. Như vậy kể từ năm 2021 đến nay tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận  156.267 ca mắc Covid-19 (trong đó có 120 ca mắc lần 02 được báo cáo), tính riêng năm 2022 là 154.337 ca.

 

02 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 18/6/2022

Ngày 18/6/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 02 ca mới mắc mới Covid-19 đều đã được tiêm vắc xin. Như vậy kể từ năm 2021 đến nay tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận  156.230 ca mắc Covid-19 (trong đó có 120 ca mắc lần 02 được báo cáo), tính riêng năm 2022 là 154.300 ca.

 

09 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 10/6/2022

Ngày 10/6/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 09 ca mới mắc mới Covid-19 tại 04/11 huyện, thành phố, các ca mắc mới đều đã được tiêm vắc xin. Như vậy kể từ năm 2021 đến nay tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận  156.173 ca mắc Covid-19 (trong đó có 118 ca mắc lần 02 được báo cáo), tính riêng năm 2022 là 154.243 ca.

 

06 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 04/6/2022

Ngày 04/6/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 06 ca mới mắc mới Covid-19 đều đã được tiêm vắc xin. Như vậy kể từ năm 2021 đến nay tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận  156.112 ca mắc Covid-19 (trong đó có 117 ca mắc lần 02 được báo cáo), tính riêng năm 2022 là 154.182 ca.

 

Subscribe to Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn