Skip to main content

Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Ngày 29/12/2022

Ngày 29/12/2022 tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 01 ca mới mắc mới Covid-19 tại mới tại huyện Cao Lộc. Như vậy, tổng số ca mắc từ năm 2021 đến nay là 159.919 ca, riêng năm 2022 ghi nhận 157.989 ca.

 

Cũng trong ngày 29/12 có 07 trường hợp điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân đã được điều trị khỏi từ năm 2021 đến nay là 159.804 người, tử vong 101 người. Hiện đang tiếp tục điều trị cho 14 người, trong đó có 10 người đang điều trị tại các cơ sở y tế và 04 người đang điều trị tại nhà.

 

Không có ca mắc mới COVID-19 TRONG ngày 25/12/2022

Ngày 25/12/2022 trên địa bàn toàn tỉnh không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới và cũng không có thêm trường hợp nào được điều trị khỏi. Tổng số ca mắc từ năm 2021 đến nay vẫn duy trì là 159.906 ca, riêng năm 2022 ghi nhận 157.976 ca.

02 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 21/12/2022

Ngày 21/12/2022, trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 02 ca mắc COVID-19 mới tại 02/11 huyện, thành phố, trong đó có 01 ca chưa tiêm vắc xin (hoãn tiêm), 01 ca trên 65 tuổi, 01 ca có bệnh nền.

 

03 ca mắc Covid-19 trong ngày 19/12/2022

Ngày 19/12/2022 trên địa bàn toàn tỉnh ghi nhận 03 ca mắc COVID-19 mới tại 03 huyện Bắc Sơn, Cao Lộc và Hữu Lũng. Tổng số ca mắc từ năm 2021 đến nay là 159.894 ca, riêng năm 2022 ghi nhận 157.964 ca.

05 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 13/12/2022

Ngày 13/12/2022, trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 05 ca mắc COVID-19 mới tại huyện Cao Lộc, huyện Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn. Trong ngày có 03 trường hợp được điều trị khỏi bệnh.  

 

03 ca mắc COVID-19 trong ngày 09/12/2022

Ngày 09/12/2022 trên địa bàn tỉnh ghi nhận 03 ca mắc COVID-19 mới tại Cao Lộc (02 ca) và thành phố Lạng Sơn (01 ca). Các huyện còn lại không ghi nhận ca mắc mới trong ngày. Tổng số ca mắc từ năm 2021 đến nay là 159.874 ca, riêng năm 2022 ghi nhận 157.944 ca.

04 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 30/11/2022

Ngày 30/11/2022, trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 04 ca mắc COVID-19 mới tại 03/11 huyện, thành phố và có thêm 02 trường hợp được điều trị khỏi bệnh trong ngày.  

 

04 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 19/11/2022

Ngày 19/11/2022, trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 04 ca mắc COVID-19 mới tại 02/11 huyện, thành phố và có thêm 03 trường hợp được điều trị khỏi bệnh trong ngày.  

 

22 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 10/11/2022

Ngày 10/11/2022, trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 22 ca mắc COVID-19 mới tại 02/11 huyện, thành phố và có thêm 03 trường hợp được điều trị khỏi bệnh trong ngày.  

 

06 ca mắc mới Covid-19 trong ngày 01/11/2022

Ngày 01/11/2022, trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 06 ca mắc COVID-19 mới tại 04/11 huyện, thành phố và có thêm 10 trường hợp được điều trị khỏi bệnh trong ngày.  

 

Subscribe to Công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn