Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh kỳ tháng 9/2021

Ngày 9/9/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 9/2021 để nghe các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, giải trình làm rõ về kết quả triển khai, tổ chức thực hiện, hạn chế vướng mắc, kiến nghị và những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với một số nội dung. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo Sở Tài chính trình bày báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bệnh viện đa khoa tỉnh (cũ) tại đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn; lãnh đạo Sở Giao thông vận tải trình bày báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020 và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới; lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trình bày báo cáo về giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm để hoàn thành chỉ tiêu “Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 2% trở lên theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2021”.

 

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung liên quan đến trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao đối với công tác quản lý, bảo vệ tài sản công; công tác quản lý và nâng cao chất lượng hoạt động duy tu, bảo trì đường bộ; việc kiểm tra, xử lý xe quá khổ, quá tải, trọng lượng lớn lưu thông thường xuyên trên các tuyến đường; công tác quản lý hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh; công tác tuần kiểm của đơn vị thực hiện công tác bảo trì đường bộ; các giải pháp thực hiện công tác giảm nghèo 6 tháng cuối năm 2021; đánh giá việc thực hiện các mô hình giảm nghèo…

 

Tại phiên họp, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh đã giải trình làm rõ một số vấn đề các đại biểu cùng quan tâm.

 

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận đối với từng nội dung: Đối với phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bệnh viện đa khoa tỉnh (cũ), đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thành các thủ tục điều chuyển một phần tài sản và quyền sử dụng đất cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật theo các quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn; tiếp tục, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện thủ tục bán đấu giá tài sản trên đất và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Bệnh viện đa khoa tỉnh (cũ) đã được UBND tỉnh phê duyệt, có các phương án sắp xếp xử lý lại trong trường hợp tiếp tục bán đấu giá không thành công; tổ chức quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định của pháp luật… Đối với công tác quản lý, bảo trì đường bộ trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải tiếp tục quan tâm, chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác xử lý xe quá khổ, tải trọng lớn lưu thông thường xuyên trên các tuyến đường qua địa bàn; rà soát lại toàn bộ các quy định của tỉnh về công tác quản lý, bảo trì đường bộ đảm bảo phù hợp với các văn bản của Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và thực tế địa phương. Đối với công tác giảm nghèo, đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện rà soát lại các mô hình giảm nghèo từ nguồn ngân sách thực hiện trong giai đoạn 2015-2020; Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo huy động các nguồn lực cho công tác giảm nghèo; đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền về giảm nghèo; chỉ đạo tổ chức thực hiện tổng điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo; quan tâm thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động./.

 

Bích Diệp

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.