Skip to main content

Theo luật đất đai quy định quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sự dụng đất hằng năm phải được công khai trên công thông tin điện tử. nhưng tôi tra cứu thì k thấy có. vậy cho tôi hỏi tôi muốn tra cứu tìm hiểu về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất hằng năm của thành phố Lạng Sơn thì có thể lấy từ nguồn nào ạ

Trả lời

Quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sự dụng đất hằng năm đã được đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh tại chuyên mục: "Quy hoạch xây dựng; đô thị, kế hoạch sử dụng đất".

 

Đường link: https://langson.gov.vn/announcement/322

 

 

Tên của bạn
Tho Nguyen
Địa chỉ email
nguyendieuthoi@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
K8. P ĐK