Skip to main content

Xin chào ban biên tập tôi có một câu hỏi kính mong ban biên tập xem xét:
Theo quy định tại khoản 3 điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP của chính phủ có nội dung Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận đáp ứng yêu cầu miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Khoản 1 điều 8 có quy định
c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.
Vậy cho tôi hỏi tôi đang là công chức của xã, đã có đủ 60 tháng công tác tại xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn khi xét tuyển vào làm công chức cấp huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn tôi có đc miễn nộp chứng chỉ ngoại ngữ không ( tôi là người dân tộc thiểu số và đã có chứng chỉ tiếng tày)
Xin cảm ơn ban biên tập mong nhận được phản hồi, xin trân trọng cảm ơn

Trả lời

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định về hồ sơ của người được đề nghị tiếp nhận vào làm công chức:

 

“b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

 

Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

 

Trường hợp người được đề nghị tiếp nhận đáp ứng yêu cầu miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định này thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.”

 

Căn cứ quy định trên, trường hợp ông Nguyễn Minh Hiếu thuộc 1 trong các đối tượng quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học khi thực hiện quy trình tiếp nhận vào làm công chức.

Tên của bạn
Nguyễn Minh Hiếu
Địa chỉ email
vanbeeminhhieu@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Lạng sơn