Skip to main content

Tháng 9/2014, tôi là nguồn của xã được cử đi đào tạo ngành Quân sự cơ sở trình độ Đại học tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, đến tháng 7/2018 tốt nghiệp ra trường. Hiện này đang công tác chức vụ Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hồng Phong, được hưởng chế độ phụ cấp hàng tháng theo Quyết định của UBND tỉnh.

Tôi có nghiên cứu, tìm hiểu các chế độ chính sách đối với bản thân mình và được biết có Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút đối với người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn.

Tôi viết thư này xin hỏi tôi có thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND không?

Trả lời

Căn cứ khoản 1 Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh về chế độ hỗ trợ, khuyến khích đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng; chính sách thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn, đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh gồm: Tạo nguồn Trưởng Công an xã, tạo nguồn Chỉ huy trưởng quân sự xã thuộc khu vực II, khu vực III của tỉnh.

 

Như vậy, nếu năm 2014 ông Hoàng Văn Quân được cơ quan có thẩm quyền quyết định cử đi đào tạo, đối tượng tạo nguồn chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã Hồng Phong, là xã thuộc Khu vực II của tỉnh (Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Ủy ban dân tộc công nhận thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 – 2015), thì thuộc đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ đào tạo theo Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của UBND tỉnh.

 

Để thanh toán chế độ hỗ trợ đào tạo, đề nghị ông Hoàng Văn Quân liên hệ với Phòng Nội vụ huyện Cao Lộc để được hướng dẫn và làm thủ tục đề nghị thanh toán theo quy định.

Tên của bạn
Hoàng Văn Quân
Địa chỉ email
hvq217@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn