Skip to main content

Tình hình thực hiện kế hoạch thương mại, dịch vụ và du lịch 5 năm 2016-2020

Số liệu thống kê

thuong mai dich vu.png

 

Nguồn: cucthongkelangson.gov.vn