Skip to main content

Chỉ tiêu Kinh tế - Xã hội chủ yếu giai đoạn 2016-2020

Số liệu thống kê

ktxh.png

 

ktxh tiep.png

ktxh tiep theo.png

ktxh 4.png

ktxh 5.png

ktxh 6.png

 

Nguồn: cucthongkelangson.gov.vn