Skip to main content

Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ bình quân năm

Số liệu thống kê

chi so gia tieu dung_0.png

 

Nguồn: cucthongkelangson.gov.vn