Skip to main content

2 vợ chồng em trai tôi, cùng cháu tôi có hộ khẩu tại địa chỉ trên chủ hộ là chú ruột tôi ( nuôi dưỡng anh em tôi từ bé) . gia đình chú thuộc hộ cận nghèo đợt vừa rồi chính phủ có hỗ trợ nhưng tại sao 3 suất của 2 vợ chồng em tôi và cháu lại không được, trong khi 2 vợ chồng mấy tháng không có việc làm

Trả lời

1. UBND xã Hữu Kiên đã xác minh đối tượng không được hưởng hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 được phản ánh là anh Nguyễn Văn Chung, chị Đàm Thị Linh (vợ anh Chung), cháu Nguyễn Đức Thọ (con trai anh Chung), có tên trong hộ khẩu ông Nguyễn Văn Bền, là hộ cận nghèo tại thôn Suối Mạ A, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

2. Trong đợt hỗ trợ người dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 vào tháng 4 năm 2020, UBND xã Hữu kiên đã lập danh sách đề nghị phê duyệt và chi trả hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bền có 05 nhân khẩu với tổng số tiền 3.750.000 đ, đúng theo danh sách nhân khẩu hộ cận nghèo được phê duyệt tại quyết định công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo rà soát năm 2019 của UBND xã.

 

3. Qua xác minh, anh Nguyễn Văn Chung tuy có tên trong sổ hộ khẩu của gia đình ông Nguyễn Văn Bền, nhưng đã đi làm thuê ở nơi khác khoảng 10 năm nay, thỉnh thoảng lễ tết có về thăm gia đình. Chị Đàm Thị Linh và cháu Nguyễn Đức Thọ là vợ, con anh Chung mới nhập vào sổ hộ khẩu gia định ông Nguyễn Văn Bền tháng 01/2020. Anh Chung, chị Linh, cháu Thọ không sinh sống và làm việc tại địa phương, không gửi tiền về cho gia đình và cũng không chung quỹ chi tiêu với gia đình ông Bền.

 

Theo quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 qui định, “thành viên trong hộ gia đình bao gồm những người cùng ăn, cùng ở chung trong hộ từ 6 tháng trở lên và có chung quỹ thu chi mọi khoản thu nhập của các thành viên đều được đóng góp vào ngân sách chung của hộ và mọi khoản chi tiêu của họ đều lấy từ ngân sách đó” .

 

Như vậy 03 nhân khẩu trên (anh Nguyễn Văn Chung, chị Đàm Thị Linh (vợ anh Chung), cháu Nguyễn Đức Thọ (con trai anh Chung), tuy có tên trong sổ hộ khẩu hộ ông Nguyễn Văn Bền thôn Suối Mạ A, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn là hộ cận nghèo nhưng theo quy định hướng dẫn qui trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo không được tính là thành viên, do đó không đủ điều kiện để đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo quy định.

Tên của bạn
Cường
Địa chỉ email
Nguyengayvcu@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Suối mạ a - xã hữu kiên - huyện chi lăng - tỉnh Lạng Sơn