Skip to main content

Tra cứu điểm thi vào 10 năm học 2020

Trả lời

Điểm thi và tra cứu điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020-2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành nhập dữ liệu điểm thi tuyển sinh lớp 10 THPT và đăng tải lên mạng Internet tại địa chỉ: thisinh.tuyensinh10.com.vn.

Đề nghị các em truy cập địa chỉ trang wed trên để biết thông tin chi tiết

Tên của bạn
Đặng XUân Long
Địa chỉ email
dephatno@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
28 Phai Vệ, thành phố Lạng Sơn