Skip to main content

Tôi muốn phản ánh vấn đề chồng tôi là xe ôm chạy Grab tại sao không được hưởng hỗ trợ dịch bệnh Covid-19của nhà nước.Chồng tôi đã kê khai thông tin gửi lên xã. Nhưng xã thông báo là không thuộc diện được hỗ trợ mà trong quy định đã ghi rất rõ là có cả xe ôm.Theo nhân dân trong xã thì cả xã chỉ có 5 người được hưởng tiền hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19của Chính Phủ. Điều đó rất vô lý.Tôi rất mong Quý cơ quan giúp nhân dân xã tôi tìm được câu trả lời thỏa đáng và cùng nhà nước, chính phủ vượt qua giai đoạn dịch bệnh nguy hiểm này.Tôi xin chân thành cảm ơn!

Trả lời

Kết quả xác minh nội dung phản ánh của công dân xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau:

1. Kiểm tra, rà soát nội dung phản ánh của công dân

UBND xã Nhân Lý đã kiểm tra rà soát toàn bộ các nhóm đối tượng và quy trình rà soát các nhóm đối tượng, quy trình họp xét đề nghị hỗ trợ đối với các đối tượng. Thực hiện Công văn 66/PLĐTBXHDT, ngày 4/5/2020 của Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội-Dân tộc huyện về việc thực hiện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn huyện: Ngày 5/5/2020 Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 xã Nhân Lý đã tổ chức họp và triển khai phân công các thành viên Ban Chỉ đạo xã, phối hợp với thôn rà soát các nhóm đối tượng theo quy định tại các thôn, đồng thời hướng dẫn các đối tượng kê khai để làm cơ sở họp xem xét đề nghị hỗ trợ.

Qua rà soát, tổng hợp trên địa bàn xã Nhân Lý đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng bị mất việc làm gồm có 49 hồ sơ trong đó có trường hợp của công dân Lăng Ngọc Hải - thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý sinh năm 1994, lái xe ôm Grap (chồng của công dân Vũ Thị Thu Thảo).

2. Quy trình thực hiện họp xét

Ngày 12/5/2020 trên cơ sở các nội dung được hướng dẫn tại hội nghị tập huấn do UBND huyện tổ chức và căn cứ nội dung quy định các văn bản, tình hình thực tế của từng trường hợp đối tượng. Ban Chỉ đạo xã đã tổ chức cuộc họp xem xét đề nghị hỗ trợ đối với đối tượng các hộ kinh doanh và người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trong đó sau khi họp xem xét và thống nhất đối với các đối tượng lao động tự do có 6/49 hồ sơ đủ điều kiện để thực hiện hỗ trợ.

Căn cứ các quy định:

+ Tại Mục I-Nghị quyết số 42/NQ-CP có quy định rõ về nguyên tắc hỗ trợ: Hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bo mức sống tối thiu, chịu ảnh hưng của dịch Covid-19; hỗ trợ thêm cho một số nhóm đtượng đang hưng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội trong thời gian có dịch…

+ Căn cứ khoản 1, điều 7 tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg có quy định  điều kiện cần và đủ để người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ trong đó có quy định người lao động: “Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020”…

Đối với trường hợp công dân Lăng Ngọc Hải (Có đơn đề nghị hỗ trợ, Dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm) là lái xe ôm Grap qua xem xét trên cơ sở hoàn cảnh thực tế của hộ gia đình trong thời gian nghỉ dịch Covid 19 do thực hiện giãn cách xã hội gia đình không giảm sâu về thu nhập và không ảnh hưởng lớn đến đời sống của gia đình (gia đình công dân Lăng Ngọc Hải gồm 4 nhân khẩu, có 3/4 người hiện nay đều trong độ tuổi lao động, trong thời gian nghỉ covid 19 gia đình vẫn thực hiện sản xuất nông nghiệp, hoàn cảnh gia đình không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo của xã Nhân Lý). Vì vậy công dân Lăng Ngọc Hải không đủ điều kiện để đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ.

3. Thông báo và niêm yết công khai

Sau khi họp xét UBND xã Nhân Lý đã ban hành thông báo số 23/TB-UBND, ngày 27 tháng 5 năm 2020 thông báo về kết quả thẩm định hồ sơ các hộ kinh doanh và người lao động đề nghị theo Nghị quyết 42/NQ-CP. Thực hiện niêm yết tại hội trường nhà văn hóa các thôn và thông báo đến các đối tượng theo quy định.

4. Trả lời nội dung phản ánh của Công dân Vũ Thị Thu Thảo

UBND huyện kiểm tra hồ sơ gồm bản sao đơn đề nghị của công dân Lăng Ngọc Hải, thường trú thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; tạm trú phố Đằng Châu, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Đơn đề nghị của công dân Lăng Ngọc Hải không có giấy xác nhận của nơi tạm trú về việc không thực hiện hỗ trợ công dân gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ngoài ra, công dân Lăng Ngọc Hải là lái xe ôm Công ty Grab Hà Nội, là lao động thuộc diện có giao kết hợp đồng lao động.

Như vậy công dân Lăng Ngọc Hải không đủ điều kiện để đề nghị thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị ảnh hưởng giảm sâu về thu nhập theo quy định.

Tên của bạn
vuthuthaohy
Địa chỉ email
vuthuthaohy93@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn