Skip to main content

Hiện nay sắp đến kì thi vào 10 nhưng cháu vẫn chưa thấy có công văn tuyển sinh vào 10 của trường Hữu nghị T78 hay trường Việt Bắc về công tác tuyển sinh cho năm học 2020-2021. Khi xem công văn của những năm trước cháu thấy hai trường này tuyển những học sinh ở xã có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Liệu nơi cháu đang sinh sống có thuộc diện được tuyển sinh hay không ạ? Và những điều liên quan đến tuyển sinh vào 10 ở hai trường này? Hạn nộp hồ sơ xét tuyển vào hai trường này là ngày bao nhiêu ạ?

Trả lời

Trong tháng 6/2020, Sở GDĐT đã nhận được các văn bản thông báo về công tác tuyển sinh của các trường PTDT nội trú của trung ương: Công văn số 222/TB-THPT-VP, ngày 19/5/2020 của trường THPT Lâm nghiệp trực thuộc trường Đại học Lâm nghiệp về việc tuyển sinh lớp 10 THPT DTNT năm học 2020 – 2021; công văn số 407/TS-VCVB, ngày 16/6/2020 của Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc về việc tuyển sinh lớp 9 và lớp 10 hệ phổ thông dân tộc nội trú năm học 2020 – 2021; công văn số 09/TBTS-HNT78, ngày 30/6/2020 của Trường Hữu nghị T78 ngày 30/6/2020 về việc tuyển sinh hệ THPT DTNT năm học 2020-2021.

 

Căn cứ các chỉ tiêu và tiêu chí tuyển sinh của từng trường, Sở GDĐT đã ban hành các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường PTDT nội trú trung ương: công văn số 1405/SGDĐT- GDTrH, ngày 03/6/2020 về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 trường THPT Lâm nghiệp - Đại học Lâm Nghiệp năm học 2020 2021; công văn số 1583/SGDĐT- GDTrH, ngày 23/6/2020 về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 9 và lớp 10 Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc năm học 2020 – 2021; công văn số 1741/SGDĐT- GDTrH, ngày 07/7/2020 về việc hướng dẫn tuyển sinh hệ THPT DTNT trường Hữu nghị T78 năm học 2020 – 2021 trong đó hướng dẫn đầy đủ, chi tiết quy trình tổ chức tuyển sinh đối với từng cấp quản lý, cụ thể:

 

Đối với phòng GDĐT các huyện

 

- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các trường có cấp THCS có học sinh thuộc vùng tuyển theo quy định hiện hành.

- Thông báo rộng rãi và tư vấn tuyển sinh để học sinh và cha mẹ học sinh biết và làm hồ sơ dự tuyển (niêm yết tại UBND xã, trường có cấp THCS các văn bản hướng dẫn tuyển sinh và các văn bản khác có liên quan).

- Thành lập Ban hồ sơ, trưởng Ban là lãnh đạo phòng GDĐT; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên cử cán bộ kiểm tra và thu hồ sơ đăng kí dự tuyển, đảm bảo đúng đối tượng và đủ điều kiện (bao gồm hồ sơ của các trường PTDTNT THCS hoặc trường PTDTNT THCS&THPT trên địa bàn huyện)

- Sau kiểm tra hồ sơ, nhập thông tin, tổng hợp số liệu (mẫu đính kèm).

- Nộp toàn bộ hồ sơ về Sở GDĐT đúng thời gian quy định.

- Sau khi có kết quả xét tuyển của Sở GDĐT, Phòng GDĐT có trách nhiệm thông báo đến học sinh.

 

Đối với các trường THPT, THCS, PTDTNT THCS, PTDTNT THCS&THPT

 

- Triển khai các văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT, phòng GDĐT đến nhân dân trên địa bàn và 100% cán bộ giáo viên, học sinh.

- Hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ học sinh thực hiện các thủ tục nộp hồ sơ theo quy định của Phòng GDĐT, Sở GDĐT và của các trường tuyển sinh (các trường PTDTNT THCS hoặc PTDTNT THCS&THPT nộp hồ sơ về phòng GDĐT để sơ tuyển như các trường học có cấp THCS khác trên địa bàn huyện)

 - Báo cáo việc tiếp nhận và triển khai thực hiện văn bản hướng dẫn của Sở GDĐT, Phòng GDĐT về tuyển sinh đến học sinh và phụ huynh học sinh.

 - Hạn nộp hồ sơ của các đơn vị về Sở GDĐT là ngày 15/7/2020; Sở GDĐT thành lập Ban tuyển sinh, tổ chức xét tuyển và công bố kết quả trước ngày 25/7/2020.

Tên của bạn
Minh Thư
Địa chỉ email
hoangthu0597vl@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
thôn Phố Mới xã Vạn Linh huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn