Skip to main content

Xin Nội dung QĐ số 864, kèm theo bản Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn

Trả lời

Bạn truy cập đường link để khai thác thông tin: http://langson.gov.vn/en/node/82513

Tên của bạn
Bùi Tiến Nhật
Địa chỉ email
nhatthanh6868@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Số 1406, tầng 14, Chung cư Xuân mai Riverside- Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội
Sức khỏe y tế