Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS và công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế năm 2017

Tuyên truyền HIV -AIDS

Sáng 21/12/2017, Sở Y tế tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống HIV/AIDS và công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

 

http://baolangson.vn/upload/2017/Thang-12/21/TKet1.jpg

Quang cảnh hội nghị tổng kết

 

Năm 2017, với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh, công tác phòng, chống HIV/AIDS đã được triển khai mạnh mẽ, từng bước nâng cao nhận thức của người dân, góp phần thực hiện các cam kết quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS. Tính đến ngày 30/11/2017, lũy tích các trường hợp nhiễm HIV/AIDS được phát hiện trong toàn tỉnh là 2.957 người, có 2.775 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 2.089 trường hợp tử vong do AIDS. Đến nay, 11/11 huyện, thành phố và 156/226 xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV. Năm 2017, số người nhiễm HIV phát hiện mới 40 người, trong đó 22 người chuyển sang giai đoạn AIDS, 19 trường hợp tử vong do AIDS và liên quan. Số người nhiễm HIV/AIDS hiện đang được quản lý, chăm sóc, tư vấn tại cộng đồng là 817/877, đạt 93,15%; tỷ lệ bệnh nhân đang quản lý tại cộng đồng tiếp cận với chăm sóc điều trị ARV đạt 81,5% (666/817 bệnh nhân).

          

Về công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, đến 30/11/2017, toàn tỉnh duy trì 8 cơ sở điều trị, cấp phát thuốc methadone và đang điều trị cho 1.393 bệnh nhân phát hiện nghiện các chất dạng thuốc phiện chuyển sang dùng thuốc methadone thay thế, đạt 99,5% chỉ tiêu.

          

Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đánh giá hạn chế, khó khăn, bàn giải pháp về công tác phòng, chống HIV/AIDS; các nội dung xoay quanh kiện toàn cơ sở điều trị và thực trạng công tác khám bệnh, chữa bệnh HIV/AIDS qua bảo hiểm y tế; những kinh nghiệm từ việc triển khai hoạt động tiếp cận cộng đồng, tư vấn, xét nghiệm, chăm sóc và điều trị HIV. Theo đó, đẩy mạnh và tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS có hiệu quả trong thời gian tới.

                                                                                          

Nguồn: baolangson.vn