Skip to main content

người từ 14-16 tuổi điều khiển xe gắn máy có dung tích xi lanh từ 50cm3 có bị xử phạt hành chính ko ạ?

Trả lời

        Căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Công an tỉnh Lạng Sơn trả lời như sau:

 

        Luật Giao Thông đường bộ 2008 có quy định về điều kiện của người lái xe tham gia giao thông (Điều 58), theo đó người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ theo quy định và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. 

 

        Theo khoản 1, Điều 60 Luật Giao thông đường bộ 2008 độ tuổi của người lái xe quy định như sau: Người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi-lanh dưới 50 cm3; Người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô  tô  ba  bánh  có  dung  tích  xi-lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3.500 kg; xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi;...

 

        Như vậy, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008 người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi không được phép điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. 

 

        Theo khoản 1, Điều 21 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP  ngày  28/12/2021 của Chính phủ) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt: “Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô”.

 

        Ngoài  ra, theo Điều 82 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP) người có hành vi vi phạm nêu trên còn bị tạm giữ phương tiện trước khi ra quyết định xử phạt. Đồng thời, đối với chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô vi phạm “giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông” sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức, theo quy định tại điểm đ, khoản 5, Điều 30 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP).

Tên của bạn
Phạm Hải Đăng
Địa chỉ email
phamdanghai000@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Khu Ga, Thị Trấn Đồng Đăng