Skip to main content

Tôi xin hỏi sự việc như sau ạ: Hiện nay bố mẹ tôi đang sinh sống trong nhà cấp 4 đã xuống cấp nghiêm trọng tại xã Hoà Sơn, huyện Hữu Lũng. Gia đình tôi muốn cải tạo lại, tuy nhiên do trước đây dựng nhà trên nền đất thấp, gần bờ suối nên có nguy cơ ngập lũ lụt trong mùa mưa rất cao. Gia đình muốn chuyển nhà trên nền đất cao hơn trong khu đất trồng cây lâu năm của gia đình để an tâm sinh sống. Tuy nhiên khi gia đình tôi lên hỏi cấp xã thì họ bảo không cho chuyển đi địa điển khác vì nền nhà hiện tại là đất thổ cư. Vậy cho tôi hỏi gia đình tôi phải làm như thế nào để chuyển xây nhà lên địa điểm cao hơn ạ? Tôi xin cảm ơn!

Trả lời

 

           Trên cơ sở kiểm tra ý kiến của công dân, UBND huyện Hữu Lũng giải đáp, hướng dẫn như sau: 

 

           1. Việc hộ gia đình (bố, mẹ) ông Vi Văn Hùng đang sinh sống trong nhà cấp IV đã xuống cấp nghiêm trọng và nền đất thấp, gần bờ suối có nguy cơ ngập lũ lụt trong mùa mưa, gia đình muốn cải tạo lại chuyển nhà lên trên nền đất cao hơn là có nhu cầu chính đáng, cần thiết để tránh nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt có thể gây ra.

 

           2. Vị trí gia đình xin chuyển lên phần diện tích cao hơn nhưng thuộc phần diện tích đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) để xây dựng công trình nhà ở là không phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể:

 

            Theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai 2023 quy định:

 

           1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

 

           ……………………………………………………..

 

           d. Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp”

 

           Như vậy nếu muốn xây dựng nhà trên đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm) phải thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở tại nông thôn (đất phi nông nghiệp). 

 

           Việc chuyển mục đích sử dụng đất phải đáp ứng các điều kiện sau:

 

           1. Phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 52, Luật Đất đai 2013;

 

           2. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân; thành phần hồ sơ theo quy định Điều 6, Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất như sau: 

 

           “ Điều 6. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất

 

           1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:

 

           a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;

 

           b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…”

 

           3. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện Hữu Lũng;

Tên của bạn
Vi Văn Hùng
Địa chỉ email
vvhung.c3tanthanh.lsn@moet.edu.vn
Địa chỉ thuờng trú
Thị trấn, Hữu Lũng, Lạng Sơn