Skip to main content

Gia đình tôi có thửa đất số 21 và 23 thuộc tờ bản đồ số 2 tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (thửa số 21 có diện tích 532 m vuông và thửa 23 có diện tích 741 m vuông) thuộc sở chủ hữu Ông Hoàng Tân Tiến, Mong quý cơ quan cho gia đình chúng tôi biết 2 mảnh này có vào quy hoạch không ạ?

Tên của bạn
Hoàng Việt Trung
Địa chỉ email
viettrung2909@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Nà Pài, xã Thụy Hùng, Cao Lộc, Lạng Sơn