Skip to main content

việc giải quyết việc làm cho người hết hạn tù giam ở địa phương được thực hiện như thế nào?

Trả lời

Sau khi xem xét, nghiên cứu nội dung câu hỏi của công dân về việc giải quyết việc làm cho người hết hạn tù giam ở địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giải đáp như sau:

 

Hiện nay, việc giải quyết việc làm cho người lao động chấp hành xong án phạt tù trở về nơi cư trú trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ ban hành về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện; Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng; Quyết định số 1201/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Đề án bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 91/KH-SLĐTBXH ngày 09/8/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn triển khai Đề án bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2021-2025. 

 

Để triển khai thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trở về nơi cư trú có cơ hội tìm việc làm (hoặc tự tạo việc làm) vươn lên tự lập cuộc sống, hòa nhập tốt với cộng đồng, chính quyền địa phương, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Công an, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh luôn tạo mọi điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận được với hệ thống thông tin về các chính sách hỗ trợ; luôn quan tâm, tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thông tin về công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù.

 

Đối với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, hằng năm đều xây dựng kế hoạch đào tạo nghề, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho người lao động trong đó có kế hoạch dành cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù thuộc Phân trại quản lý phạm nhân trong Trại tạm giam Công an tỉnh và người chấp hành xong án phạt tù về địa phương. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn và các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tạo mọi điều kiện để tổ chức đào tạo nghề, giới thiệu và giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù. Thực hiện lồng ghép việc đào tạo nghề theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ với việc đào tạo nghề cho người chấp hành xong án phạt tù nhằm nâng cao tỷ lệ người chấp hành xong án phạt tù được đào tạo nghề và có việc làm.

 

Đối với phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh: Căn cứ vào nghề nghiệp trước khi phạm tội và khả năng của phạm nhân, trại tạm giam tổ chức bố trí các công việc phù hợp và tự tổ chức dạy một số nghề phổ thông cho phạm nhân. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Trung tâm Giáo dục dạy nghề - Giáo dục thường xuyên huyện Cao Lộc phối hợp với Trại tạm giam Công an tỉnh rà soát nhu cầu, tư vấn định hướng học nghề và việc làm, phân loại nghề nghiệp cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù.

 

Các chính sách hỗ trợ: 

 

- Người sắp chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ về công tác đào tạo nghề, định hướng nghề nghiệp (Định hướng đào tạo các nghề phi nông nghiệp như: Mộc, Kỹ thuật may mặc, Kỹ thuật chế biến món ăn, Hàn, Điện dân dụng…).

 

- Người chấp hành xong án phạt tù trở về nơi cư trú được hỗ trợ các chính sách như: tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí; kết nối với các doanh nghiệp để giới thiệu việc làm; hỗ trợ vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm và Quỹ hỗ trợ hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù để làm kinh tế.

 

Người chấp hành xong án phạt tù trở về nơi cư trú để được hỗ trợ các chính sách như trên sớm tái hòa nhập cộng đồng đề nghị liên hệ với Phòng Lao động, Thương binh, xã hội – dân tộc các huyện; phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thành phố Lạng Sơn hoặc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Lạng Sơn  để được hỗ trợ. (Số 66 Lê Đại hành, phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn. Điện thoại : 02053.871. 418 hoặc hotline 02056289289)

Tên của bạn
Trần Hữu Tuấn Trường
Địa chỉ email
tuantruong2692001@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Số 1, phố Ngô Gia Tự, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.