Skip to main content

Xin chào!  Tôi là công dân tạm trú trên địa bàn xã Bình Trung, huyện Cao Lộc. Tôi muốn hỏi về việc cấp làm căn cước công dân cho công dân tạm trú. Tôi có thể làm căn cước công dân ở đâu? Và cần mang những giấy gì? 
 

Tên của bạn
Nông Lệ
Địa chỉ email
nongle393@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Bình Trung, Cao Lộc, Lạng Sơn