Skip to main content

Năm 2013 tôi trúng tuyển kỳ thi công chức vào khối đảng của huyện, đến năm 2017 tôi có quyết định điều động sang UBND huyện làm viên chức kế toán trường học. Đến nay tôi có nguyện vọng xin chuyển sang làm kế toán cấp xã vậy tôi có phải tham gia kỳ thi xét chuyển lại thành công chức nữa không? xin trân trọng cảm ơn!

Trả lời

Sau khi nghiên cứu, xem xét, Sở Nội vụ giải đáp câu hỏi của công dân như sau: 

 

Tại điểm a khoản 2 Điều 6 Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định đối tượng tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển: Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đã có thời gian làm viên chức 05 năm (đủ 60 tháng) trở lên, tính từ thời điểm được tuyển dụng viên chức (không kể thời gian tập sự);

 

Đồng thời, tại khoản 4 Điều 6 Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định: Khi tiếp nhận công chức cấp xã không qua thi tuyển, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch, trừ trường hợp trước khi được bầu giữ chức vụ cán bộ cấp xã đã là công chức cấp xã.

 

Căn cứ quy định trên, trường hợp công dân Hoàng Phương đang là viên chức kế toán trường học có nguyện vọng xin chuyển sang làm công chức kế toán – tài chính xã nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn sẽ được xem xét tiếp nhận vào công chức cấp xã và thuộc trường hợp phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch theo quy định.
 

Tên của bạn
Hoàng Phương
Địa chỉ email
phuongminh.bs@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Lạng Sơn