Skip to main content

Cho em hỏi là trong tháng 10 tới đã có thể nhập cảnh bịhnh thường qua cửa khẩu bằng đường bộ chưa ạ

Trả lời

Để có cơ sở giải đáp câu hỏi của bạn, đề nghị bạn cho biết rõ thông tin hơn: Bạn nhập cảnh từ đâu về Việt Nam và qua cửa khẩu đường bộ nào?.

Tên của bạn
Trầm Thị Mỹ Duyên
Địa chỉ email
myduyentram1997@gmail.com
Địa chỉ thuờng trú
Khánh hoà