Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành

Ngày 29/7/2022, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh do đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2022 tại Công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành, huyện Cao Lộc. Tham dự đoàn kiểm tra có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

 

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, thời gian qua công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở của công ty thường xuyên được quan tâm tổ chức triển khai đạt kết quả. Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở của công ty đã phân công thành viên phụ trách bộ phận, lĩnh vực đúng quy chế đề ra; tham mưu cho cấp ủy, Ban giám đốc công ty kịp thời cụ thể hóa, ban hành các văn bản, chỉ đạo của cấp trên để triển khai sâu rộng trong đơn vị. Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành trong công ty; xây dựng được mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa trong doanh nghiệp, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ trong công ty,…

 

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện QCDC ở cơ sở tại Công ty, thông qua việc thực hiện QCDC đã tạo sự thống nhất cao trong nội bộ, không có đơn thư tố cáo, khiếu nại tại đơn vị, quyền lợi của người lao động được đảm bảo. Đồng thời, đồng chí chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện QCDC ở cơ sở của công ty như: công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản về thực hiện QCDC tại Công ty chưa được thường xuyên; chưa tổ chức nhiều cuộc đối thoại với người lao động để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động nhằm giải quyết kịp thời kiến nghị của người lao động; công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng, nhân rộng các điển hình trong thực hiện QCDC chưa được quan tâm đúng mức.

 

Ông Nguyễn Văn Công, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần gạch ngói Hợp Thành, huyện Cao Lộc phát biểu làm rõ một số nội dung trong thực hiện quy chế dân chủ tại công ty

 

Thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản về thực hiện QCDC cơ sở đến người lao động, đa dạng các hình thức đảm bảo thiết thực, hiệu quả; phát huy sự đoàn kết thống nhất trong tập thể lãnh đạo tạo hiệu ứng lan tỏa trong toàn Công ty; công khai minh bạch, đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp và người lao động; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn trong việc chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động trong xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; tăng cường đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến người lao động,…

 

Cùng với đó, gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Đỗ Hoạt

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.