Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 15/9/2023, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh do đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh giao tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, căn cứ nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Sở GD&ĐT đã tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong 8 tháng đầu năm 2023, Sở GD&ĐT tập trung thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9/2023 ước đạt 58,53% kế hoạch; tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ liên quan đến xây dựng cơ chế, chính sách, xây dựng các chương trình, đề án theo chương trình làm việc năm 2023 của UBND tỉnh; hoàn thành 1/3 nhiệm vụ trọng tâm được giao và đang tập trung thực hiện nhiệm vụ còn lại; hoàn thành 62/70 nhiệm vụ được giao theo dõi xử lý có thời hạn trên hệ thống VNPT-iOffice; tiếp tục tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác cải cách hành chính…

 

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Hùng Trường, trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả mà Sở GD&ĐT đã đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh. Tuy nhiên bên cạnh đó, việc thực hiện nhiệm vụ của sở vẫn còn một số hạn chế như: một số nhiệm vụ triển khai còn chậm, lúng túng; chất lượng tham mưu chưa cao, vẫn còn nhiệm vụ chậm hạn.

 

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí trưởng đoàn đề nghị lãnh đạo Sở GD&ĐT tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao; rà soát tổng thể các nhiệm vụ, tránh để sót việc; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc; chủ động có văn bản xin điều chỉnh nhiệm vụ trọng tâm khó hoàn thành đúng thời hạn; rà soát, hoàn thiện hồ sơ công việc đã thực hiện xong. Cùng đó, sở cần tiếp tục quan tâm sắp xếp tổ chức bộ máy; nâng cao nghiệp vụ về xây dựng văn bản quy phạm pháp pháp luật; có biện pháp thực hiện tuyển dụng giáo viên đảm bảo đáp ứng yêu cầu; quan tâm công tác chuyển đổi số trong ngành; tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

Đỗ Hoạt

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.