Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại huyện Chi Lăng

Chiều 15/11/2023, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2023; kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 tại huyện Chi Lăng. Đồng chí Phạm Hùng Trường, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh,  Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì buổi kiểm tra.

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và thành viên Tổ công tác kiểm tra thực tế công tác niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa huyện Chi Lăng

Thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trong gần 11 tháng đầu năm 2023, UBND huyện  đã tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các Nghị quyết của Chính phủ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, HĐND tỉnh và Quyết định của UBND tỉnh về những  nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023 và kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG năm 2023. Đến nay, huyện Chi Lăng đã thu được hơn 54,8 tỷ đồng, đạt 118,15% kế hoạch giao, tính đến hết ngày 30/10/2023, đã thực hiện giải ngân được hơn 126 tỷ đồng, đạt 46,1%, tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước dưới dạng điện tử đạt 100%, 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã và thị trấn sử dụng chữ ký số ban hành văn bản điện tử, quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số DDCI, PAPI, SIPAS, PARINDEX năm 2023, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng… được thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng luật, đúng quy trình.

 

Từ ngày 01/01/2023 đến hết 12/11/2023 tổng số nhiệm vụ UBND huyện được giao tại các kế hoạch, đề án, kết luận, thông báo chỉ đạo… của lãnh đạo UBND tỉnh là 2067 nhiệm vụ, trong đó 2027 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng thời gian quy định, 40 nhiệm vụ còn hạn đang tham mưu thực hiện. Tổng số nhiệm vụ được giao trên hệ thống theo dõi của Văn phòng UBND tỉnh là 09 nhiệm vụ, trong đó 08 nhiệm vụ hoàn thành đúng thời gian quy định, 01 nhiệm vụ trong thời hạn đang thực hiện.

 

Đồng chí Vi Nông Trường, Chủ tịch UBND huyện Chi Lăng phát biểu, làm rõ một số nội dung tại buổi kiểm tra

Tại buổi kiểm tra, các thành viên Tổ công tác đã trao đổi, đề nghị huyện Chi Lăng làm rõ một số nội dung về tiến độ, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, đề xuất thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao, công tác cải cách hành chính, thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, công tác tuyên truyền thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ…

 

Đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả huyện Chi Lăng đã đạt được trong thực hiện các nhiệm vụ của UBND tỉnh, của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trong 10 tháng đầu năm, có nhiều cách làm mới, hiệu quả. Đồng chí cũng chỉ rõ một số hạn chế huyện cần khắc phục trong thời gian tới như: tiến độ giải ngân vốn một số chương trình MTQG còn chậm, chưa bố trí nguồn vốn đối ứng, tỉ lệ số hóa tại một số đơn vị còn thấp, còn có nhiệm vụ chậm hạn, một số chỉ số của huyện còn thấp, cơ sở vật chất, niêm yết các thủ tục hành chính của Bộ phận Một cửa cấp huyện còn chưa bảo đảm… Đồng chí đề nghị lãnh đạo UBND huyện Chi Lăng tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, khắc phục những tồn tại, hạn chế mà các thành viên Tổ công tác đã chỉ ra tại buổi kiểm tra để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023. Trong đó, cần tiếp tục chỉ đạo rà soát lại toàn bộ những nhiệm vụ thực hiện của năm 2023 để xem xét tiến độ, xây dựng kế hoạch thực hiện để kịp thời chỉ đạo, đôn đốc, tránh bỏ sót nhiệm vụ. Quan tâm chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách huyện đề ra, tiếp tục quan tâm cải cách hành chính, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã, tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân, có giải pháp mới đẩy mạnh thực hiện Dịch vụ công trực tuyến, tập trung nâng cao công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị của các tổ chức, cá nhân kịp thời, bảo đảm theo đúng quy định, đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin, chỉ đạo điều hành, hướng dẫn, chế độ, chính sách… của UBND huyện trên trang thông tin điện tử của huyện, chỉ đạo thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số DDCI, PAPI, SIPAS, PARINDEX.../.

 

Khánh Ly

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.