Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn

Ngày 26/7/2022, Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh do đồng chí Dương Công Hiệp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn (Ban Quản lý).

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Theo báo cáo, thực hiện các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, Ban Quản lý đã xây dựng chương trình công tác trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc các phòng chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện. Đối với 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, Ban Quản lý đã phân công các bộ phận chủ trì tham mưu thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể, cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ; từ ngày 01/01 đến 30/6/2022, Ban Quản lý được giao 30 nhiệm vụ trên hệ thống VNPT-iOffice, đã hoàn thành đúng và trước hạn 29/30 nhiệm vụ (đạt 100%), còn 01 nhiệm vụ chưa đến hạn.

 

Về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, lũy kế từ ngày 15/12/2021 - 25/6/2022, Ban Quản lý đã tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả trước và đúng hạn 30/30 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó có 8 hồ sơ tiếp nhận từ kỳ trước chuyển qua, tiếp nhận và trả lời 01 phản ánh, kiến nghị của công dân theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2022 đã cập nhật 319 văn bản chỉ đạo điều hành, 46 tin, bài và công khai đầy đủ TTHC, lịch công tác của lãnh đạo, lịch tiếp công dân… trên Trang thông tin điện tử.

 

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã thảo luận góp ý về một số nội dung liên quan đến kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, việc xây dựng, thiết lập phương án vùng xanh tại cửa khẩu, công tác triển khai thực hiện Đề án thí điểm nhập khẩu dược liệu qua cửa khẩu Chi Ma, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, công tác cán bộ, biên chế…

 

Đồng chí Dương Công Hiệp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Dương Công Hiệp, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác ghi nhận nỗ lực, cố gắng của Ban Quản lý trong thực hiện nhiệm vụ, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Quản lý tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục rà soát thống kê cụ thể các nhiệm vụ được giao tại các văn bản khác như thông báo kết luận, kế hoạch, đề án… và báo cáo kết quả thực hiện cụ thể; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, trong đó quan tâm rà soát, đơn giản hóa TTHC, đặc biệt là các TTHC liên quan trực tiếp đến công dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện đầy đủ việc cập nhật và xử lý hồ sơ trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, đề xuất thêm các TTHC thực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ”. Cùng đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp tục quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

 

Thùy Linh

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.