Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại huyện Bắc Sơn

Ngày 24/11/2022, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) trên địa bàn huyện Bắc Sơn.

 

Theo báo cáo, thực hiện các chương trình MTQG, UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch danh mục dự án, phương án bố trí vốn trình HĐND huyện thông qua, đồng thời ban hành quyết định giao kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư triển khai thực hiện. Theo đó, tổng kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện 3 chương trình MTQG ngân sách trung ương là 76,7 tỷ đồng (vốn đầu tư phát triển 53,1 tỷ đồng, vốn sự nghiệp trên 23,5 tỷ đồng), ngân sách địa phương trên 5,7 tỷ đồng. Đối với chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) đã thanh toán vốn đầu tư phát triển trên 15,5 tỷ đồng, đạt 62,8% kế hoạch, vốn sự nghiệp chưa phát sinh thanh toán; chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã thanh toán 353 triệu đồng vốn đầu tư phát triển, đạt 1,24% kế hoạch, vốn sự nghiệp chưa phát sinh thanh toán; chương trình MTQG giảm nghèo bền vững chưa phát sinh thanh toán. Ước thực hiện đến 31/01/2023, chương trình MTQG xây dựng NTM và chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thanh toán đạt 100%, chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ước thanh toán đạt 75% vốn đầu tư phát triển, 71% vốn sự nghiệp. 

 

 

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phạm Đức Huân, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của huyện Bắc Sơn trong thực hiện các chương trình MTQG, đặc biệt là chương trình MTQG xây dựng NTM, tuy nhiên tiến độ giải ngân một số dự án còn chậm. Thời gian tới, đồng chí đề nghị huyện tập trung chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình MTQG, phấn đấu tiến độ giải ngân đạt cao nhất; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, huy động người dân, doanh nghiệp tham gia đóng góp thực hiện các chương trình MTQG; tiếp tục cân đối bố trí nguồn ngân sách địa phương thực hiện các chương trình; rà soát lại các tiêu chí NTM theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021 – 2025 để tiếp tục củng cố, nâng cao tiêu chí; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, chính quyền và người dân, bảo đảm chất lượng các công trình, dự án. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho huyện trong quá trình triển khai thực hiện các chương trình MTQG.

 

Trong chương trình, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế một số mô hình sản xuất, công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại xã Vũ Lăng.

 

Thùy Linh

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.