Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Kiểm tra hoạt động kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính tại Cục Thuế tỉnh

Sáng ngày 10/11, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Cục Thuế tỉnh.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_1648.JPG

Đại diện đoàn kiểm tra kiểm tra việc niêm yết công khai TTHC

Tại đây, các thành viên đoàn đã kiểm tra đã kiểm tra trực tiếp việc niêm yết, công khai TTHC và địa chỉ tiếp nhận phản ánh kiến nghị về quy định hành chính tại trụ sở làm việc, hồ sơ giải quyết một số TTHC về đăng kí/ thay đổi thông tin sử dụng biên lai điện tử, đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị độc lập, đơn vị chủ quản của tổ chức kinh tế (trừ tổ hợp tác), tổ chức khác, đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng hoạt động, kinh doanh, tiếp tục hoạt động, kinh doanh trước thời hạn (cấp cục/ chi cục Thuế)...

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_1613.JPG

Quang cảnh buổi làm việc

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra đánh giá, Cục Thuế có 184 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, các Chi cục cấp huyện có 150 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Đơn vị cũng đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCTTHC, thực hiện tốt các quy định kiểm soát, CCTTHC, xây dựng kế hoạch kiểm soát, cải cách hành chính, triển khai thực hiện đến các phòng, chi cục thuế trực thuộc, công bố đầy đủ 100% các TTHC kịp thời, minh bạch, tỷ lệ hồ sơ TTHC đã giải quyết đạt 99,9%, xây dựng được bộ nhận diện mới tại bộ phận “một cửa”... Bên cạnh đó, Cục Thuế còn tồn tại một số hạn chế như cách thức niêm yết, công khai TTHC chưa đảm bảo yêu cầu theo Thông tư 02/2017/TT-VPCP hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC, công tác hướng dẫn, hỗ trợ người dân thanh toán nghĩa vụ tài chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia còn hạn chế...

 

Đoàn kiểm tra đề nghị, Cục Thuế tỉnh có giải pháp khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, đồng thời, nghiên cứu, rà soát phát hiện bất cập trong thực hiện các TTHC, đơn giản hóa TTHC để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung phù hợp với điều kiện thực tế. Chỉ đạo chấn chỉnh công tác niêm yết công khai TTHC đúng theo quy định, bảo đảm người dân tra cứu được thuận tiện, để người dân có cơ sở giám sát, đối chiếu, thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với việc tiếp nhận và trả kết quả, giải quyết hồ sơ TTHC chậm hạn, quá hạn, đánh giá kết quả cán bộ công chức thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC hàng quý theo quy định. Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan  tổ chức triển khai, hỗ trợ, hướng dẫn người dân thực hiện thanh toán trực tuyến./.

 

Khánh Ly

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.