Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khai mạc kỳ họp thứ mười Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 06/7/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ mười. Tham dự về phía đại biểu Trung ương có đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên TW Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lạng Sơn, đại diện Vụ địa phương 1, Ban Nội chính Trung ương. Về phía tỉnh Lạng Sơn, có đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh.

 

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  phát biểu khai mạc kỳ họp

 

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã không ngừng nỗ lực, cố gắng, quyết tâm đổi mới, phát huy dân chủ, tăng tính pháp quyền, chủ động từ sớm, từ xa, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức hữu quan, lắng nghe tiếng nói, tâm tư của nhân dân, bám sát thực tiễn, nỗ lực tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Đồng chí nhấn mạnh, những nội dung được xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình, tiếp tục phát huy dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến, tập trung vào những nội dung lớn, quan trọng, phân tích, đánh giá thấu đáo các tác động của chính sách và những vấn đề còn có ý kiến khác nhau để xem xét, thông qua đảm bảo thống nhất, đồng thuận cao.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày  báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022

 

Tiếp ngay sau đó, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trình bày báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tính tăng 6,51% so với cùng kỳ, sản xuất nông lâm nghiệp, công nghiệp cơ bản ổn định; hiện tỉnh Lạng Sơn là một trong số các địa phương có độ bao phủ vắc xin nhanh nhất cả nước tại cả 3 lứa tuổi; các hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục được duy trì ổn định. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Hoạt động đối ngoại không ngừng được mở rộng, góp phần nâng cao chất lượng thông quan hàng hóa.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tài kỳ họp

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao và biểu dương những kết quả hoạt động của HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí nhấn mạnh, với những yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong bối cảnh khó khăn, thách thức và thuận lợi đan xen, để góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, HĐND tỉnh cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương, của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ: tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội; tiếp tục chỉ đạo rà soát tổng thể các nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới, bãi bỏ các nghị quyết theo thẩm quyền, kịp thời thể chế hoá đường lối, chủ trương của Đảng, theo phân cấp của Trung ương, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và nguyện vọng của Nhân dân; Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động; tại kỳ họp, đề nghị các đại biểu HĐND cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân từ đó đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra...

 

Quang cảnh tại kỳ họp

 

Trong ngày làm việc đầu tiên, kỳ họp sẽ nghe thuyết trình của UBND tỉnh về dự thảo các Nghị quyết trình kỳ họp, báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh và tiến hành thảo luận tại các tổ đại biểu HĐND tỉnh./.

 

Bích Diệp

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.