Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2021

Sáng ngày 04/10/2021, tại Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với Học viện Dân tộc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh năm 2021 thuộc đối tượng 3 và đối tượng 4.

 

Quang cảnh lớp học

 

Trong thời gian từ ngày 4/10 đến hết ngày 8/10/2021, các học viên được nghiên cứu, nắm bắt tổng thể nhiều nội dung mới, hữu ích đối với công tác quản lý Nhà nước về dân tộc với các chuyên đề trọng tâm như: Tổng quan về các Dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

 

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị, bổ sung thêm thông tin, kiến thức và kỹ năng để từng bước nâng cao hơn nữa năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở trong việc tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, các chính sách dân tộc trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số./. 

 

Bích Diệp

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.