Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2021

Ngày 22/9/2021, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2021.

 

Các đại biểu tham dự phiên họp thường kỳ tháng 9/2021

 

Tại phiên họp các đại biểu đã thảo luận dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 24/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giai đoạn 2016  - 2021. Theo đó, sau gần 05 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; môi trường sản xuất, kinh doanh tiếp tục được quan tâm tạo điều kiện thuận lợi; kết quả, từ đầu năm 2017 đến hết tháng 6/2021, các đơn vị chức năng đã kiểm tra, xử lý trên 27.000 vụ, thu tiền xử phạt vi phạm hành chính đạt trên 129,88 tỷ đồng, đã khởi tố 1.809 vụ/ 2.671 đối tượng.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Với nội dung dự thảo báo cáo, đồng chí yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo cần đánh giá rõ hơn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh; làm rõ nét hơn công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, giữa lực lượng chức năng với các địa phương trong tuyên truyền, tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm; đánh giá hiệu quả hoạt động sau khi có sự chuyển đổi mô hình hoạt động quản lý thị trường; bổ sung nội dung về việc trang bị cơ sở vật chất, điều kiện làm việc cho các lực lượng, về công tác thanh tra, kiểm tra, việc hợp tác quốc tế; bên cạnh đó, cần phân tích những khó khăn , hạn chế trong việc kiểm soát thị trường đối với các hoạt động thương mại mới phát sinh thời gian gần đây. Cơ quan chủ trì soạn thảo khẩn trương hoàn thiện dự thảo xong trước 30/9/2021 để báo cáo UBND tỉnh.

 

Phiên họp cũng xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định  mức chi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh. Đối với dự thảo này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát lại, chỉnh sửa làm rõ hơn những đối tượng áp dụng của Nghị quyết, xem xét, điều chỉnh nội dung mức chi lập dự án quy chuẩn kỹ thuật địa phương phù hợp với tình hình thực tế, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Phiên họp cũng đã thảo luận các dự thảo: Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2020; Quyết định của UBND tỉnh phân cấp thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp; Quyết định của UBND tỉnh quy định hạn mức giao đất ở, điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất; Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc sửa đổi Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về Danh mục dự án phải thu hồi đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai, Nghị quyết 39/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh về Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai; Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ; Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030./.

 

Bích Diệp

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.