Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp Ban Chỉ đạo, Đoàn đạo diễn diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố Lạng Sơn năm 2021

Ngày 24/9/2021, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) thành phố Lạng Sơn năm 2021 chủ trì họp BCĐ, Đoàn Đạo diễn để quán triệt, triển khai các nội dung, nhiệm vụ chuẩn bị cho diễn tập.

 

Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập PCCCR thành phố Lạng Sơn năm 2021 phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị, BCĐ đã quán triệt Kế hoạch số 87/KH-UBND, ngày 13/4/2021 về chỉ đạo diễn tập PCCC  rừng  thành phố Lạng Sơn năm 2021, phổ biến những nội dung cơ bản, ý định diễn tập PCCC rừng thành phố Lạng Sơn, báo cáo công tác chuẩn bị của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, UBND thành phố.

 

Theo báo cáo tại hội nghị, sau khi văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chỉ thị diễn tập của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan liên quan đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập PCCCR thành phố Lạng Sơn năm 2021 theo đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch diễn tập, thành lập BCĐ, đoàn đạo diễn, xây dựng ý định diễn tập, quy ước diễn tập, kế hoạch điều hành diễn tập, thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên,… UBND thành phố Lạng Sơn đã báo cáo, tham mưu cho Thành ủy ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập, thành lập BCĐ, Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc; đồng thời chuẩn bị địa điểm, lực lượng, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ diễn tập;…

 

Quang cảnh hội nghị

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập PCCCR thành phố Lạng Sơn năm 2021 yêu cầu: thành viên BCĐ, Đoàn Đạo diễn cần phải chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ được phân công. Các thành viên BCĐ nắm và đôn đốc các Đoàn đạo diễn, các sở, ban, ngành và đơn vị diễn tập theo nhiệm vụ được phân công. Đối với các sở, ban, ngành tham gia chỉ đạo, đạo diễn chủ động phối hợp với Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị nội dung, trình tự, phương pháp chuẩn bị và đạo diễn nghành dọc cấp thành phố; hướng dẫn công tác bảo đảm theo chức năng, nhiệm vụ (nhất là công tác bảo đảm ngân sách chi diễn tập).

 

Bộ CHQS tỉnh tiếp tục rà soát lại những nội dung, phần việc theo kế hoạch để tham mưu cho BCĐ ban hành văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thống nhất nội dung, phương pháp chuẩn bị và đạo diễn; hướng dẫn nội dung diễn tập cho thành phố Lạng Sơn bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước trong và sau diễn tập.

 

Đối với UBND thành phố Lạng Sơn, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thành phố cần phải xác định nhiệm vụ diễn tập PCCCR là nhiệm vụ chính trị trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Trên cơ sở đó tiếp tục quán triệt, rà soát, chỉ đạo các cấp, ngành trên địa bàn thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, làm tốt công tác huy động lực lượng tham gia diễn tập, chuẩn động chuẩn bị các khu vực diễn tập để cuộc diễn tập PCCCR diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn về mọi mặt. Trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập cần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

 

Đỗ Hoạt

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.