Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025 và đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia

Sáng 11/11/2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 và đẩy mạnh xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Đồng chí Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Hoàng Xuân Đồng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Ngày 15/9/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1085/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025. Theo đó, mục tiêu về thống kê, công bố, công khai, trước ngày 01/4/2023, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan, địa phương được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Về rà soát, phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa: đối với TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước, trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC; đối với TTHC nội bộ trong 01 bộ, cơ quan, địa phương, trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý bộ, cơ quan, địa phương được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt những nội dung: hướng dẫn triển khai kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025; tình hình, kết quả triển khai hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới; nhiệm vụ triển khai hệ thống thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

 

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Cục Kiểm soát TTHC đề nghị các địa phương khẩn trương tham mưu lãnh đạo ban hành kế hoạch rà soát đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 – 2025, đồng thời xây dựng các quyết định của UBND tỉnh về chế độ báo cáo của địa phương.

 

Thùy Linh

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.