Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế

Ngày 16/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Lạng Sơn

 

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền đã rất nỗ lực trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế. Giai đoạn 2016 – 2021, Chính phủ đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 112 văn bản, ban hành theo thẩm quyền 745 nghị định; Thủ tướng Chính phủ ban hành 232 quyết định; các bộ, cơ quan ngang bộ ban hành 2.422 thông tư, 110 thông tư liên tịch; các địa phương ban hành 92.799 văn bản. Đến nay, hệ thống pháp luật đã cơ bản đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, tạo hành lang pháp lý để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế vẫn bộc lộ một số bất cập như một số chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp chưa được thể chế hóa đầy đủ, kịp thời; hệ thống pháp luật vẫn còn cồng kềnh, việc tổ chức thi hành pháp luật còn chưa được quan tâm đúng mức.

 

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ ngành, địa phương đã tham luận làm rõ hạn chế, vướng mắc, bất cập trong một số quy định pháp luật hiện hành, đồng thời góp ý công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế thời gian tới.

 

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đầu tư cơ sở vật chất, ưu tiên bố trí nguồn lực, tăng cường cán bộ có năng lực, trình độ, hiểu biết thực tiễn để tập trung cho công tác xây dựng thể chế; cụ thể hóa, thể chế hóa phải bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, thể chế thực sự là đòn đẩy thu hút nguồn lực đầu tư mới để thúc đẩy phát triển, trong đó phát huy tối đa nguồn lực con người, nguồn lực thiên nhiên và nguồn lực văn hóa, truyền thống lịch sử; rà soát vướng mắc thể chế trên cơ sở bám sát thực tiễn, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong công tác xây dựng thể chế, Cùng đó, thực hiện tốt công tác thực thi pháp luật, quan tâm quán triệt pháp luật đến tận người dân, doanh nghiệp, cơ sở; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với quy định trách nhiệm, cắt giảm các thủ tục hành chính.

 

Thùy Linh

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.