Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ làm việc với Doanh nghiệp Nhà nước về thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển

Sáng ngày 14/9/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến của Thường trực Chính phủ làm việc với Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) về thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

 

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết năm 2022, cả nước còn khoảng 478 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và khoảng 198 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối. Hiện nay, nếu loại trừ các doanh nghiệp quốc phòng, an ninh và nông, lâm nghiệp thì chỉ còn 77 DNNN quy mô lớn gồm: 6 tập đoàn kinh tế; 53 tổng công ty nhà nước, 18 công ty hoạt động theo mô hình nhóm công ty mẹ - công ty con; tuy chỉ chiếm hơn 10% về số lượng DNNN nhưng khối công ty mẹ Tập đoàn - Tổng công ty lại nắm giữ khoảng 92% tổng tài sản, 93% tổng doanh thu và 92% lợi nhuận trước thuế của toàn bộ DNNN trên phạm vi toàn quốc. DNNN đang nắm giữ nguồn lực lớn về vốn, tài sản, công nghệ, nhân lực chất lượng cao, đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước. Các DNNN đóng góp khoảng 28% thu NSNN; thu hút khoảng 0,7 triệu lao động, chiếm khoảng 7,3% lao động của toàn bộ khu vực doanh nghiệp.

 

Đối với tỉnh Lạng Sơn, hiện có 02 DNNN là Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Lạng Sơn và Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Lạng Sơn. Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ, tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành tái cơ cấu 02 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhà nước giai đoạn đến tháng 8/2023 đều hoàn thành kế hoạch chủ sở hữu giao, nâng cao hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn đầu tư của nhà nước tại doanh nghiệp, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước đạt mục tiêu đề ra.

 

hát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả đạt được của các DNNN trong thời gian qua. Thủ tướng nêu rõ, thông điệp của hội nghị là chung sức, đồng lòng tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế năm 2023 và những năm tiếp theo. Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới: tiếp tục hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật của các cấp để tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển; tái cơ cấu DNNN sát tình hình thực tế, không chỉ tập trung tái cơ cấu vốn, mà phải nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sử dụng vốn, nâng đời sống vật chất và tinh thần của người lao động; các DNNN phải tham gia tích cực, hiệu quả hơn nữa vào các chương trình, dự án lớn của Nhà nước; tập trung đào tạo nguồn nhân lực trong các ngành mới như chuyển đổi số, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn…; đồng thời, xây dựng và hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, các ưu đãi cần thiết với DNNN để phát triển nhanh, bền vững./.

 

Bích Diệp

 

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.