Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Ngày 08/11/2022, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, các sở, ban, ngành thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh.

 

Ngay sau khi Luật PBGDPL được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện Luật PBGDPL một cách thống nhất, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Việc nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đại bộ phận nhân dân ngày càng nâng cao, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong 10 năm triển khai thực hiện Luật PBGDPL, toàn tỉnh đã tổ chức được trên 130.000 hội nghị, tập huấn pháp luật cho hơn 4,2 triệu lượt người nghe, trên 1.500 cuộc hội thảo, tọa đàm với hơn 90.000 lượt người tham dự; thực hiện tuyên truyền, phổ biến được 680.000 lượt văn bản, tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật; tổ chức và phát động trên 560 cuộc thi tìm hiểu về pháp luật thu hút được hơn 150.000 lượt người tham gia; 100% các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức quán triệt và có các hoạt động hưởng ứng “Ngày pháp luật”...

 

D:\Desktop\IMG_2810.JPG

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện Luật PBGDPL trong 10 năm qua. Đồng chí đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL, hưởng ứng Ngày Pháp luật, nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp; tăng cường hơn nữa việc triển khai, hướng dẫn, tổ chức thi hành các quy định của pháp luật, để các Luật được ban hành đi vào cuộc sống. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ làm công tác pháp chế tại các cơ quan, doanh nghiệp; tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, PBGDPL, đổi mới hình thức, nội dung PBGDPL phù hợp với từng đối tượng, địa bàn.

 

D:\Desktop\ce430f3b15ffd3a18aee.jpg

Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Tư pháp tặng Bằng khen cho các tập thể

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trong hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn tỉnh hãy tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, với  tinh thần “ Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa  xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.