Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh

Ngày 18/7/2023, Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 và tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX).

 

Quang cảnh hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, cán bộ, hội viên Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh đã chấp hành, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đoàn kết, thống nhất cao trong suy nghĩ và hành động; tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ đầy đủ các loại quỹ do các cấp, các ngành phát động.

 

Tại hội nghị, Hội Cựu Chiến binh Khối các cơ quan tỉnh cũng đã thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Đồng thời, các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội trong thời gian tới như: tăng cường thông tin, định hướng cho cán bộ, hội viên đối với các sự kiện được dư luận quan tâm; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tích cực tham gia các phong trào thi đua tại cơ quan, đơn vị./.

 

Nông Quang Đạt

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.