Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 25/10/2021, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ sáu, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Nông Lương Chấn, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Đinh Hữu Học, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

 

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và góp ý kiến vào thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày (cả phiên trù bị) vào ngày 8, 9,10/12/2021. Kỳ họp dự kiến sẽ nghe, nghiên cứu, thảo luận 22 báo cáo và 31 tờ trình liên quan đến các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách, chính sách dân tộc, tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2021 của HĐND tỉnh; công tác kiểm sát, tòa án, thi hành án dân sự năm 2021; báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XV; Thông báo của Uỷ ban MTTQ tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2021; báo cáo tình hình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2021, chương trình hoạt động năm 2022;…

 

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành có báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm đã báo cáo tiến độ và cho ý kiến vào các nội dung được giao như: quy trình, tiến độ xây dựng văn bản báo cáo, tờ trình, một số khó khăn vướng mắc, thống nhất thời gian hoàn thành và chuyển báo cáo cho các ban HĐND tỉnh; đề nghị rút một số nội dung trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh tích cực chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, nghị quyết liên quan đến việc trình tại Kỳ họp. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh cần rà soát lại việc giải quyết các kiến nghị của cử tri mà Thường trực HĐND tỉnh đã chuyển sang UBND tỉnh; rà soát lại việc tổ chức thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh. Về thời gian chuyển các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh hoàn thiện, chuyển trước ngày 20/11 và chậm nhất trước ngày 28/11/2021. Đối với các ban HĐND tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý phân bổ khối lượng công việc hợp lý, tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo các điều kiện phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm.

 

Đỗ Hoạt

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.