Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy tỉnh

Sáng 17/11/2023, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo cấp ủy tỉnh. Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong công tác đánh giá cán bộ nhằm thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng nâng cao trình độ năng lực và đặc biệt là trách nhiệm nêu gương để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị được sử dụng để đánh giá cán bộ, là cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

 

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trên cơ sở đánh giá, nhận xét, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm, báo cáo kiểm điểm và từ thực tế công tác của từng đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu thể hiện rõ chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng đồng chí, không vì định kiến hay tình cảm cá nhân, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự phê bình, phê bình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, kết quả thực hiện chức trách được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm; đảm bảo tính khách quan, toàn diện, dân chủ, công tâm, minh bạch, đúng quy định; kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm tại hội nghị