Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022

Sáng ngày 12/5/2022, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5/2022 theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

 

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền.

 

Theo đó, từ ngày 04/5/2022 đến ngày 10/5/2022, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị lần thứ năm để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về một số nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

 

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thông qua các nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong tình hình mới”.

 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính - trị xã hội cần tập trung, tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; trong đó, tập trung vào những nội dung quan trọng, điểm mới, cốt lõi trong Thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, bài phát biểu khai mạc, phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để tuyên truyền, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên. Đồng thời, quan tâm tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong thời gian tới./.

 

Bích Diệp

Đánh giá

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
CAPTCHA Câu hỏi này là để kiểm tra xem bạn có phải là khách truy cập của con người hay không và để ngăn chặn việc gửi thư rác tự động. Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.